Gå direkt till innehåll

Sammankomst: Skogsriket – med värden för världen, följ online.

Tid 12 April 2012 15:45 – 18:00

Skogsriket är landsbygdsminister Eskil Erlandssons vision för att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen med anknytning till skog och därigenom bidra till ekonomisk utveckling på landsbygden och i småortssverige. Skogsriket består av fyra grenar som utgår från de värden som finns i skogen: Hållbart brukande, Förädling och innovation, Upplevelser och rekreation samt Sverige i världen. Här presenterar han själv sin vision: ”Skogsriket – med värden för världen”. Kan Sverige bli bäst i världen på att ta till vara på alla de värden skogen erbjuder, från naturupplevelser till produktion, innovation och de nya produkterna? Sammankomsten är för våra ledamöter, men går att följa online. Medverkande: Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Skogsambassadörerna/akademiledamöterna Sven Erik Hammar, Skogsägarna Mellanskog; Katarina Levin, SCA Timber; Elisabet Salander Björklund, Bergvik Skog AB Akademiens sekreterare och VD Åke Barklund Tid: Torsdag 12 april 2012, ca kl 15.45–18.00 Webbsändning: Inloggning via vår hemsida. Mer info: http://www.ksla.se/aktivitet/skogsriket-med-varden-for-varlden/

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Eva Pettersson

Presskontakt Akademisekreterare och VD Övergripande akademifrågor 08-5454 7702

Linda Cederlund

Presskontakt Akademihortonom Jordbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7724

Eva Ronquist

Presskontakt Akademiagronom Områden inom de gröna näringarna som inte specifikt hör hemma inom jord- eller skogsbruk. 08-5454 7706

Birgitta Naumburg

Presskontakt Akademijägmästare Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7707
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712