Gå direkt till innehåll

Ursprungsmärkning av lokalt producerade livsmedel

Tid 13 Januari 2011 10:00 – 18:00

Plats KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

Ursprungsmärkning av lokalt producerade livsmedel – ett verktyg för företags och landsbygdsutveckling i Sverige? Ursprungsmärkning av lokalt producerade livsmedel enligt ett EU-system är en strategi för att främja tillväxten på landsbygden. Italien har ett par hundra ursprungsmärkta livsmedel – Sverige har några enstaka. Forskare, rådgivare, lantbrukare och företrädare för konsumenter och myndigheter diskuterar här vad EU-märkning innebär för konsumenter och producenter; hur certifieringen genomförs och vilka möjligheter den medför. Mer info: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2475&t= Seminariet kommer att webbsändas: http://194.86.30.122/rss User ID: KSLAViewer Password: KsL41813 Domain: VOR

Kontakter

Peter Normark

Peter Normark

Presskontakt Akademisekreterare och VD Övergripande akademifrågor 08-5454 7702
Elin Mellqvist

Elin Mellqvist

Presskontakt Akademigeolog Områden inom de gröna näringarna som inte specifikt hör hemma inom jord- eller skogsbruk. 08-5454 7716
Sara Österman

Sara Österman

Presskontakt Akademiagronom Jordbruk och därtill hörande frågor. 08-5454 7706
Birgitta Naumburg

Birgitta Naumburg

Presskontakt Akademijägmästare Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7707
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712

Keiko Blesserholt

Presskontakt Stiftelsehandläggare (anslag, priser och belöningar) 08-5454 7713

Den oberoende mötesplatsen för den gröna sektorn – frågor som intresserar många och berör alla!

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vid akademiens seminarier och möten träffas människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA

Drottninggatan 95 B, Box 6806
113 86 Stockholm
Sweden