Gå direkt till innehåll
Vitterhetsakademien är huvudarrangör av Forskartorget på Bokmässan och deltar med flera egna programpunkter som tar upp aktuell forskning och bokutgivning.
Vitterhetsakademien är huvudarrangör av Forskartorget på Bokmässan och deltar med flera egna programpunkter som tar upp aktuell forskning och bokutgivning.

Pressmeddelande -

Grönt kulturarv och 1600-talskartor – Vitterhetsakademiens program på Forskartorget på årets Bokmässa

1600-talets systematiska kartarbete, det ömsesidiga beroendet mellan fröer och människan, trädgårdens kulturhistoria och det gröna kulturarvet. Vitterhetsakademiens egna programpunkter på Forskartorget på årets Bokmässa tar upp aktuell forskning och utgivning.

Forskartorget är Bokmässans största arena för populärvetenskap där framstående forskare presenterar de senaste forskningsrönen – inom allt från samhällsvetenskap till humaniora, litteratur, språk, medicin, teknik och utbildningsvetenskap – så att de blir tillgängliga för alla. 
Vitterhetsakademien
är tillsammans med Riksbankens Jubileumsfond huvudarrangör av Forskartorget.
I år är det möjligt att ta del av föredragen på plats i studio eller via livesändningar på Bokmässan Play.

Vitterhetsakademiens egna programpunkter på årets Forskartorg:

Fredag 24 september

Sveriges första lantmätare  (kl. 11.10–11.40)
1628 sjösattes en systematisk kartering av det dåvarande Sverige på uppdrag av Gustav II Adolf. En kår av statliga lantmätare utbildades och arbetet med att kartera den svenska landsbygden inleddes. Arbetet resulterade i cirka tolvtusen kartor som finns bevarade från stormaktstidens Sverige.
Medverkande:
 Clas Tollin, docent i agrarhistoria

Lördag 25 september

Människan och fröer ett ömsesidigt beroende (kl. 11.35–11.50)
I en värld med accelererande klimatförändringar, expansionen av monokultur och förlust av biologisk mångfald kan och bör relationerna mellan människan och fröer diskuteras ur många perspektiv. Ett antal tvärvetenskapliga studier ur samtida och historiska perspektiv presenteras.
Medverkande:
Bengt G. Karlsson, professor, Stockholms universitet och Annika Rabo, professor emeritus

I trädgårdens spår (kl. 12.25–12.55)
Arkeologiska fynd, lämningar av växter och skriftliga källor lämnar spår av de äldsta trädgårdsodlingarna i Sverige. Kulturväxter, mystik och magi är andra pusselbitar i vår förståelse av människans odlande. Presentation av den första av tre planerade böcker om Svensk trädgårdshistoria med fokus på förhistorisk tid fram till tidigmodern period.
Medverkande:
Matti Wiking Leino, docent, Stockholms universitet, Jens Heimdahl, fil. dr, Statens historiska museer och Anna Andréasson Sjögren, trädgårdsarkeolog, Stockholms universitet.

Vårt gröna kulturarv (kl. 13.05–13.35)
I tusentals år har bönder sparat en del av skörden som utsäde till kommande års odling. Under det senaste århundradet har dessa lokalt anpassade grödor, så kallade lantsorter, ersatts av moderna sorter på många håll. Med klimatförändringar och matbrist lyfts dessa grödors potential fram: de har ett stort genetiskt värde och är kulinariskt, kulturellt, religiöst och ekonomiskt viktiga.
Medverkande:
Professor Jenny Hagenblad, Linköpings universitet, Matti Leino, docent, Stockholms universitet, Bengt G. Karlsson, professor, Stockholms universitet, Annika Rabo, professor emeritus, Stockholms universitet.

Böcker till mässpris – de aktuella böckerna finns att beställa under mässdagarna till ett nedsatt pris via vår bokordersida. 

Besök Forskartorget på Bokmässan i Göteborg 23–26 september i studio, A3 i A-hallen, eller se programmen via Bokmässan Play
Hela Forskartorgets program

För mer information om årets program, kontakta Mona Holmfors, projektchef Forskartorget, 070-583 38 11.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Ulrika Gustafsson

Ulrika Gustafsson

Redaktör, projektledare 08-4404280
Jenni Hjohlman

Jenni Hjohlman

Akademisekreterare 08-440 42 80

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien

Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige