Gå direkt till innehåll
Petra Lindberg Hultén, lärare i tyska vid Öckerö seglande gymnasieskola, är en av mottagarna av Kungl. Vitterhetsakademiens årliga lärarpris som delas ut 20 mars.
Petra Lindberg Hultén, lärare i tyska vid Öckerö seglande gymnasieskola, är en av mottagarna av Kungl. Vitterhetsakademiens årliga lärarpris som delas ut 20 mars.

Pressmeddelande -

Kungl. Vitterhetsakademien belönar berömvärda språklärare

Språklärarna Petra Lindberg Hultén, lärare i tyska på Öckerö seglande gymnasieskola, Kent Fredholm, lärare i italienska på Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad och Mia Smith, lärare i engelska och tyska på Vallhamraskolan 7-9, Partille är årets mottagare av Kungl. Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet. Prissumman är 50 000 kronor var, dessutom tilldelas respektive skolbibliotek 20 000 kronor.

Syftet med priset är att belöna särskilt goda insatser inom grundskola och gymnasium inom moderna språk och andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Priset delas ut vid Vitterhetsakademiens högtidssammankomst 20 mars.

Petra Lindberg Hultén, lärare i tyska på Öckerö seglande gymnasieskola, Öckerö, tilldelas priset med motiveringen att hon med framgång har utvecklat undervisningen i tyska. Hon väcker och bevarar ungdomars intresse för tyska språket genom att låta eleverna skapa poddar, läsa tysk litteratur och se tysk film. Genom sitt engagemang i Språklärarnas riksförbund visar hon att goda språkkunskaper skapar möjligheter till förståelse för olika kulturer.

– Min utmaning är att få eleverna så pass intresserade av den tyskspråkiga kulturen, länderna och historien att språket blir ett verktyg för dem att utvecklas som människor, säger Petra Lindberg Hultén.

– Genom språk möter man människor, det är möten jag själv inte skulle vilja vara utan. För mig har mina språkkunskaper varit en dörröppnare till nya äventyr och det har berikat mig som människa. Att kunna språk gör det lättare att förstå andra kulturer och tänkesätt, säger Petra Lindberg Hultén.

Kent Fredholm, lärare i italienska på Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad, tilldelas priset med motiveringen att han ställer höga krav på sina elever och alltid ser till den enskilde elevens bästa. Han arbetar metodiskt med elevernas språkinlärning och är föredömligt tydlig vad gäller pedagogiskt upplägg och struktur. Han är aktiv inom forskarutbildningen och när det gäller att försvara de moderna språken i dagens skola.

– Vi lärare i moderna språk kämpar mot ett allvarligt minskande intresse för andra språk än engelska. Eleverna har ett ökande motstånd mot att läsa läxor vilket försvårar nödvändig repetition i språk och min känsla är att ungdomar får allt svårare att memorera saker. Det är problematiskt när man skall lära sig ett nytt språk, säger Kent Fredholm.

– Digitala resurser innebär enklare kontakt med målspråkstalare i andra länder, ökad tillgång till bilder, texter och filmer, snabbare sätt att skriva och redigera texter, slå upp ord. Men ytterst lite tyder på att användning av digitala resurser skulle leda till att eleverna lär sig mer eller snabbare. Jag använder enbart digitala resurser när de ger ett mervärde till undervisningen. Jag vill mycket hellre slå ett slag för att göra saker grundligt och att låta dem ta sin tid, snarare än snabba lösningar, säger Kent Fredholm.

Mia Smith, lärare i engelska och tyska på Vallhamraskolan 7-9, Partille, tilldelas priset med motiveringen att hon bedriver en varierad och innovativ undervisning. Hon är mycket uppskattad för såväl sina ämneskunskaper som sitt engagemang och arbetar outtröttligt för att stärka de moderna språkens ställning inom skolan. Som förstelärare driver hon ett viktigt utvecklingsarbete gällande bedömning utifrån Skolverkets allmänna råd.

– Utmaningen är att bemöta så många olika elever på olika nivåer och med olika individuella livssituationer samtidigt. Eleverna utvecklas enormt mycket som individer under högstadietiden, att få följa den utvecklingen är ett privilegium. Vi kämpar med att vara det enda ämnet som är valbart inom hela grundskolan, vilket tyvärr ger ämnet låg status och medför att en del elever tycker att ämnet är mindre viktigt än andra. Samtidigt har vi elever som brinner för språk, säger Mia Smith.

– Den framtid våra elever möter kräver i många fall mer än bara engelska. Inom stora delar av arbetsmarknaden efterfrågas ytterligare språkkunskaper och EU har som mål att samtliga medborgare ska kunna två språk utöver sitt modersmål. Man måste inte tala flytande för att språkkunskaperna ska kunna ge vinster i livet, både på arbetsmarknaden och i privatlivet, säger Mia Smith. 

Se även separat pressmeddelande om Kungl. Vitterhetsakademiens samtliga medaljörer och pristagare 2020.

Kungl. Vitterhetsakademien delar årligen ut ett flertal priser och medaljer. Gad Rausings pris (1,5 mkr), Swensonska priset (700 000 kr) och de Rettigska priserna (250 000 kr var) tillhör de största priserna och delas, liksom flera mindre priser, ut enligt varje donators önskemål. Priserna för berömvärd lärargärning tillhör tillsammans med priser för förtjänta vetenskapliga arbeten de priser som Akademien själv inrättat och bekostar med egna medel.

Mer information om årets pristagare och medaljörer och om de olika priserna finns på Akademiens hemsida där också bilder från prisutdelningen kommer att finns tillgängliga från den 23 mars 2020.

För kontakt med pristagarna kontakta Kristina Lund, 08-440 42 86, Kristina.lund@vitterhetsakademien.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika 1753 och har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakad.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige