Gå direkt till innehåll
Eva Lindahl får Kungl. Vitterhetsakademiens pris för sina insatser som historielärare på De Geergymnasiet i Norrköping.
Eva Lindahl får Kungl. Vitterhetsakademiens pris för sina insatser som historielärare på De Geergymnasiet i Norrköping.

Pressmeddelande -

Lärare får Kungl. Vitterhetsakademiens pris för sin kreativa historieundervisning

Läraren Eva Lindahl, De Geergymnasiet i Norrköping, tilldelas Kungl. Vitterhetsakademiens årliga pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet. Prissumman är 50 000 kr. Dessutom får De Geergymnasiets bibliotek 20 000 kr.

Enligt motiveringen har Eva Lindahl ett elevfokus utöver det vanliga. Hennes kreativa historieundervisning fångar, utmanar och utvecklar eleverna med varierade metoder som rollspel, digitala redskap och undersökande arbetssätt. Hon driver också frågor om demokrati och rättvisa, alltid med elevens bästa i fokus.

– Vi historielärare behöver göra historieämnet relevant för eleverna, visa på sambanden mellan nu och då. Genom att låta eleverna upptäcka att de kan påverka historien skapas en nyfikenhet för det som varit, det som är och det som kommer. Jag tror att det märks att jag tycker om mitt arbete och att jag tycker om att undervisa mina ämnen.

– Den stora utmaningen är och har alltid varit att levandegöra undervisningen och att göra den meningsfull för eleverna. I dag har dessutom ytterligare en faktor tillkommit, att konkurrera om elevernas uppmärksamhet i det enorma informationsflöde som de möter, säger Eva Lindahl.

Eva Lindahl tar emot priset vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 20 mars. 

Eva Lindahl nås på 0733-328 288.

Mer information om årets samtliga pristagare och medaljörer finns på Akademiens hemsida. Bilder från prisutdelningen finns tillgängliga fr o m den 21 mars.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika 1753 och har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på Kungl. Vitterhetsakademiens hemsida.

Kontakter

Karin Helander

Karin Helander

Akademiens ständige sekreterare +46 (0)8-440 42 80
Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien

Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige