Gå direkt till innehåll
De tidigmoderna disputationerna från 1600- och 1700-talet är i fokus i den nya boken "Disputation, dissertation, avhandling" av Bo Lindberg.
De tidigmoderna disputationerna från 1600- och 1700-talet är i fokus i den nya boken "Disputation, dissertation, avhandling" av Bo Lindberg.

Pressmeddelande -

Ny bok: Avhandlingens historia – en odyssé genom fem seklers lärda kultur

Disputation, dissertation, avhandling. Historien om en genre av Bo Lindberg är en odyssé genom fem seklers lärda kultur. Här framhålls avhandlingarna inte främst som exempel på vad som i dag skulle kallas spetsforskning, utan som återspeglingar av samtidens ordinära standard. Fokus ligger på de tidigmoderna disputationerna från 1600- och 1700-talet – då den offentliga och muntliga akten och disputationens sociala funktion var det centrala för både respondent och professor, och innehållet, som det kunde vara oklart vem som stod för, bara ibland var vetenskap att delge kolleger. 

Undersökningen sträcker sig även in i vår tid och visar på både kontinuitet och konjunkturer: med tiden har det skriftliga alltmer betonats, innehållet och vem som står för det, men samtidigt kan den kollektiva avhandlingstextens återkomst konstateras.

Författaren Bo Lindberg, professor emeritus i idéhistoria vid Göteborgs universitet, har i sin forskning ägnat sig åt bland annat akademisk kultur under tidigmodern tid.

Citat ur boken
"
Det är lätt att förlora sig i observationer av det sociala spel som dedikationerna är uttryck för. Hierarki, klientskap, decorum, självförnekande ödmjukhet – det är fenomen som strider mot moderna ideal, särskilt i vetenskapens värld. Men dedikationerna vittnar om en verklighet till vilken det ännu inte fanns något alternativ.”

Fakta om boken
ISBN 978-91-88763-28-0
ISSN 0083-6788
Antal sidor: 288
Utgivning: 25 januari 2022
Typ av verk: Inbunden
Serie: Historiska serien 40
Pris: 269 kr inkl. moms

Distribution via Eddy.se. Beställ här.

För ytterligare information eller recensionsexemplar kontakta:
Ulrika Gustafsson, redaktör, Kungl. Vitterhetsakademien, ulrika.gustafsson@vitterhetsakademien.se, 08-440 42 83.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Ulrika Gustafsson

Ulrika Gustafsson

Redaktör, projektledare 08-4404280

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige