Gå direkt till innehåll
Den nya boken Heritage and Borders - Kulturarv och gränser - som ingår i Kungl. Vitterhetsakademiens konferensserie.
Den nya boken Heritage and Borders - Kulturarv och gränser - som ingår i Kungl. Vitterhetsakademiens konferensserie.

Pressmeddelande -

Ny bok - Kulturarv och gränser

I en nyutgiven antologi, Kulturarv och gränser, undersöker sex forskare från olika discipliner kulturarv och gränser – i filosofin och i praktiken. Författarna analyserar och diskuterar termer som nationalism och konflikt, förhandling och olikhet, minne och tid. 

Fackredaktör för boken är Anna Källén, docent i arkeologi med inriktning mot kritiska kulturarvsstudier vid Institutionen för kultur och estetik. 

Boken är publicerad i Vitterhetsakademiens konferensserie och finns tillgänglig på Akademiens hemsida - för beställning och fri nedladdning. 

Boken är baserad på symposiet, med samma namn, som hölls 2017 och som var ett samarbete mellan Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet och Vitterhetsakademien. Mer om symposiet Heritage and Borders.

För ytterligare information och recensionsexemplar kontakta:

Jenni Hjohlman, publikationsansvarig, Kungl. Vitterhetsakademien, jenni.hjohlman@vitterhetsakademien.se, 08-440 42 83.

Ämnen

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika 1753 och har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakad.se.

Presskontakt

Jenni Hjohlman

Jenni Hjohlman

Akademisekreterare 08-440 42 80

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige