Gå direkt till innehåll
I den nya boken Finlands medeltida stenkyrkor presenteras för första gången på 130 år en svenskspråkig översikt över samtliga medeltida stenkyrkor i den tidigare svenska östra rikshalvan som i dag utgör Finland.
I den nya boken Finlands medeltida stenkyrkor presenteras för första gången på 130 år en svenskspråkig översikt över samtliga medeltida stenkyrkor i den tidigare svenska östra rikshalvan som i dag utgör Finland.

Pressmeddelande -

Ny praktfull bok om Finlands medeltida stenkyrkor

Under medeltiden (huvudsakligen perioden 1430–1560) lanserades ett omfattande kyrkoprojekt i Åbo stift, då en del av Uppsala ärkestift:  nu skulle stenkyrkor byggas i stället för de församlingskyrkor i trä som fanns runtom i stiftet. Alla stenkyrkor fullbordades inte, men ett stort antal kyrkobyggnader färdigställdes och finns bevarade i dag. 

I den nya boken Finlands medeltida stenkyrkor presenterar Markus Hiekkanen samtliga 104 kyrkoprojekt, landskap för landskap. Varje kapitel inleds med en presentation av landskapet och mot en historisk bakgrund presenteras sedan kyrkornas byggnadshistoria, deras inredning, kalkmålningar och inventarier, både försvunna och bevarade. Ett rikt bildmaterial illustrerar varje kyrka. Boken är en detaljerad kritisk studie av kyrkorummet i det medeltida Åbo stift och utgör ett centralt bidrag till diskussionen om Finlands medeltida kyrkor.

Markus Hiekkanen är arkeolog, konsthistoriker och medeltidsforskare och har varit verksam vid Museiverket, Finlands Akademi, Helsingfors universitet och Åbo universitet.

Boken är en svensk översättning av den finska boken Suomen keskiajan kivikirkot som utkom första gången i Finland 2007. 
Kungl. Vitterhetsakademien har bekostat översättning, en viss revidering av boken och den påkostade svenska utgåvan. Översättningen är gjord av konsthistorikern Camilla Ahlström Taavitsainen. 

Ur bokens förord
"Med den nya boken Finlands medeltida stenkyrkor av Markus Hiekkanen presenteras för första gången på 130 år en svenskspråkig översikt över samtliga medeltida stenkyrkor i den tidigare svenska östra rikshalvan, som i dag utgör Finland. Boken är en form av historisk topografi över en viktig och ofta bortglömd del av det medeltida Sverige. Tack vare de fylliga referenserna ger arbetet en viktig ingång till forskningshistorien sedan 1860-talet liksom den pågående diskussionen om Finlands medeltida kyrkor", skriver Anders Andrén, professor i arkeologi och tidigare vice preses i Kungl. Vitterhetsakademien.

Mer om författaren 
Professor Markus Hiekkanen (f. 1949) studerade arkeologi och konsthistoria i Helsingfors och blev filosofie magister 1979. Han disputerade i konsthistoria 1994 och fick pris för sin avhandling om stenkyrkorna i Åbo stift under medeltiden. Under åren 1983–2000 var han verksam som forskare vid Museiverket med inriktning på fornminnesförvaltning och arkeologiska undersökningar av historiska fornlämningar. Markus Hiekkanen har varit ställföreträdande professor i konsthistoria vid Helsingfors universitet samt i arkeologi vid Åbo universitet.

Under åren 2000–2005 ledde Hiekkanen projektet Medieval Churches and their Sites as Centres of Religious and Secular Administration vid Finlands Akademi. Han har publicerat åtta monografier, omkring 125 vetenskapliga artiklar och 210 andra skrifter inom medeltidens och den tidigmoderna periodens konsthistoria, byggnadshistoria och arkeologi.

Fakta om boken
944 sidor, inbunden, illustrerad
Utgivningsår 2020
Pris: 490 kr inkl moms
ISBN 978-91-88763-11-2
Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien
Formgivare: Bitte Granlund/Happy Book

Distribution via Eddy.se. Beställ här.

För ytterligare information eller recensionsexemplar kontakta

Jenni Hjohlman, publikationsansvarig, Kungl. Vitterhetsakademien, jenni.hjohlman@vitterhetsakademien.se, 08-440 42 83.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika 1753 och har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Jenni Hjohlman

Jenni Hjohlman

Akademisekreterare 08-440 42 80

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige