Gå direkt till innehåll
Restaureringen av ruinerna S:t Knuts kapell och fornborgen Gråborg på Öland har nu avslutats.
Restaureringen av ruinerna S:t Knuts kapell och fornborgen Gråborg på Öland har nu avslutats.

Pressmeddelande -

S:t Knuts kapell och Gråborg redo för framtiden

Nu återinvigs fornborgen Gråborg och S:t Knuts kapell på Öland. Lagom till sommaren, efter ett års arbete, är restaureringen färdig. Hårda vintrar och växtlighet hade skadat de båda ruinerna som hör till Ölands stora sevärdheter. 

Restaureringen inleddes sommaren 2018 enligt ett förslag som upprättats av byggnadsantikvarien Jan Westergren vid Kalmar läns museum och godkänts av Länsstyrelsen i Kalmar. 

– S:t Knuts kapell har en ovanligt stor del murar som bevarats orörda ända sedan medeltiden och det har därför varit viktigt att inte göra större ingrepp än nödvändigt. Särskilt intressant är att det fortfarande finns rester av medeltida bruk kvar på flera ytor, säger byggnadsantikvarie Jan Westergren.

Ansvarig arbetsledare på plats har varit muraren Rikard Möller från NCC i Kalmar. Hantverkarna har tillsammans med konservatorn Gunnel Rosenquist från Jönköpings läns museum gjort sitt bästa för att bruket skall sitta kvar på väggen ytterligare några hundra år.

Parallellt med kapellruinen har även porttornet till den intilliggande fornborgen Gråborg restaurerats. Under arbetena med både porttornet och kapellruinen har man använt kalkbruk från en lokal tillverkare på Öland. Bruket framställs på traditionellt sätt, av öländsk kalksten som bränns i en vedeldad kalkugn, och får därför samma egenskaper och färg som ruinens ursprungliga bruk.

Onsdagen den 26 juni träffas Jan Westergren, byggnadsantikvarie från Kalmar läns museum, Gunnel Rosenquist, konservator vid Jönköpings läns museum, Rikard Möller från NCC i Kalmar och Börje Karlsson, tillsyningsman i Borgs by och anställd vid Kungl. Vitterhetsakademien, för att gå igenom restaureringen av St Knuts kapell och Gråborg.

Journalister är välkomna att delta. Det finns också möjlighet att fotografera och ställa frågor på plats.

Tid och plats: onsdag 26 juni kl 11 i Borgs by/Gråborg. 

För ytterligare information kontakta:

Tillsyningsman Börje Karlsson, 070-890 29 77 eller byggnadsantikvarie Jan Westergren, Kalmar läns museum, 070-398 86 83.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika 1753 och har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakad.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige