Gå direkt till innehåll
Forskartorget firar 20 år. Författarna och forskarna Elena Balzamo, Per-Arne Bodin, Åsa Klintborg Ahlklo, Göran Larsson, Catharina Nolin och Inger Olausson deltar i Vitterhetsakademiens program på Forskartorget på årets Bokmässa.
Forskartorget firar 20 år. Författarna och forskarna Elena Balzamo, Per-Arne Bodin, Åsa Klintborg Ahlklo, Göran Larsson, Catharina Nolin och Inger Olausson deltar i Vitterhetsakademiens program på Forskartorget på årets Bokmässa.

Pressmeddelande -

Vitterhetsakademiens program på Forskartorget på årets Bokmässa

Vitterhetsakademiens program på Forskartorget lyfter i år fram tre aktuella titlar ur höstens utgivning – biografin Geo Widengren utgiven i samarbete med Bokförlaget Langenskiöld, den nya delen av Svensk trädgårdshistoria och antologin Med pennan i hand. Forskartorget firar i år sitt 20-årsjubileum och Vitterhetsakademien har deltagit som huvudfinansiär sedan 2009.

Forskartorget är Bokmässans största arena för populärvetenskap där framstående forskare presenterar de senaste forskningsrönen – inom allt från samhällsvetenskap till humaniora, som litteratur, språk, medicin, teknik och utbildningsvetenskap – så att de blir tillgängliga för alla. Här möter forskare bokmässans besökare med intressanta kortföredrag.

Vitterhetsakademiens program på årets Forskartorg:

Fredagen den 29 september kl. 16.40–16.55

En stridbar professor i en föränderlig tid
Geo Widengren var professor i religionshistoria och religionspsykologi vid Uppsala universitet 1940–1973. I samtidens fascination för äldre kulturer hos både akademiker och en allmänhet fick Widengren ett stort inflytande som uttolkare av arkeologiska fynd och tidigare okända texter. Hans starka åsikter om hur forskningen skulle bedrivas kan diskuteras, men han var en religionshistoriker som vi ändå har en del att lära av.
Medverkande: Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet
Arrangör: Kungl. Vitterhetsakademien och Bokförlaget Langenskiöld
Läs mer om boken här

Lördagen den 30 september kl. 10.30–11.00

Modern svensk trädgårdshistoria
Historien om trädgårdarna i Sverige under de senaste 200 åren är ett stycke modern kulturhistoria med odling i fokus. Det handlar om vad människan gjort med sin trädgård – men också om vad den gör med oss. Odlingar, trädgårdar och planteringar återspeglar sin tillkomsttid: de påverkas av naturens förhållanden men hänger som en kulturell företeelse också samman med samhällsprocesser och avslöjar normer, värderingar, praktiker och livsvillkor.
Medverkande: Catharina Nolin, professor i konstvetenskap, Stockholms universitet, Inger Olausson, agr. dr och trädgårdhistoriker, Uppsala universitet, Åsa Klintborg Ahlklo, fil. dr i landskapsarkitektur, SLU
Arrangör: Kungl. Vitterhetsakademien
Läs mer om boken här

Lördagen den 30 september kl. 15.00–15.15

Med pennan i hand: diplomatskrivandets poetik
I historiska skrifter av diplomater återfinns allt från depescher till privatbrev och anekdoter. Per-Arne Bodin och Elena Balzamo diskuterar diplomaters skrivande under trehundra år i länder som Ryssland och Spanien och i städer som Konstantinopel och Alger. Finns det en gemensam nämnare för de berättelsernas genrer, en särskild diplomatskrivandets poetik beroende på diplomatens särställning i ett främmande land?
Medverkande: Per-Arne Bodin, professor i slaviska språk, Stockholms universitet och Elena Balzamo, litteraturhistoriker.
Arrangör: Kungl. Vitterhetsakademien
Läs mer om boken här

Böcker – de aktuella böckerna och övriga utgivning finns att beställa via vår bokordersida. Boken om Geo Widengren går att beställa via Bokförlaget Langenskiöld eller via nätbokhandeln.

Välkomna till Forskartorget och monter B05:72 på Bokmässan i Göteborg 28 september–1 oktober 2023.

Samtliga program går att se via direktsändning på forskartorget.se. Forskartorgets fullständiga program.
Följ Forskartorget i sociala kanaler på Instagram, Facebook och Twitter.

För mer information om årets program, kontakta Mona Holmfors, projektchef Forskartorget, 070-583 38 11.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Jenni Hjohlman

Jenni Hjohlman

Akademisekreterare 08-440 42 80

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige