Gå direkt till innehåll

Kontakt

Christina Jönsson Adrial

Christina Jönsson Adrial

Avdelningschef, Planerings- och utvecklingsstöd 010-709 36 42
Lars Ilshammar

Lars Ilshammar

Biträdande riksbibliotekarie 010-709 33 69
Cecilia Ranemo

Cecilia Ranemo

Statistikansvarig officiell statistik biblioteksstatistik 010-709 36 39

Jo Barker

Presskontakt Tillförordnad enhetschef för Kommunikation 070-007 31 74

Sveriges Nationalbibliotek

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer för varje dag. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder.

Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning – översatta böcker, spel av svenska upphovspersoner och film som handlar om Sverige.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi utvecklar och främjar samverkan i den svenska bibliotekssektorn. KB är även ett forskningsbibliotek inom humaniora och samhällsvetenskap.

Kungliga biblioteket
Humlegården
Stockholm