Stor satsning på bibliotekens digitala transformation – start för ny utbildning

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2020 15:30 CEST

Biblioteken har en avgörande roll för att öka den digitala kunskapen hos medborgarna. Nu startar en utbildning i att leda hållbar digital transformation, som ska stärka bibliotekspersonalen i det arbetet.

KB på Bokmässan 2020

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2020 15:12 CEST

Bokmässan, 24–27 september, blir i år ett digitalt evenemang. KB är medarrangör av Forskartorget och deltar även i flera andra programpunkter.

Sveriges biblioteksstatistik 2019: Stark e-bokstrend och något fler skolbibliotek

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2020 00:05 CEST

​Den digitala utvecklingen är fortsatt stark på landets bibliotek, enligt Sveriges officiella biblioteksstatistik 2019. Användningen av e-medier ökar, samtidigt som de fysiska lånen har minskat över tid. Skolbiblioteken har blivit något fler jämfört med föregående år.

Swedish Open Access Jour­nals on Joint Plat­form

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2020 12:37 CEST

Scholarly journals in Sweden need to become more visible, and make research accessible for all. This is why the National Library of Sweden is developing a national platform for scholarly Open Access journals.

Nationalbibliografin i siffror: Klimatberättelser och operasångerskor

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2020 08:57 CEST

Förra året registrerade Kungliga biblioteket (KB) 13 058 nya böcker, vilket är en minskning med 4 procent från år 2018. Det framgår av rapporten Nationalbibliografin i siffror, som även redovisar hur diskussionen om klimatförändringar syns i bokutgivningen.

Radio- och tv-material tillgängligt för forskning och undervisning på distans under coronakrisen

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2020 09:10 CEST

Tjänsten Svensk mediedatabas (SMDB) blir åtkomlig på distans vid universitet, högskolor och forskningsinstitut – tack vare ett tillfälligt avtal mellan Kungliga biblioteket (KB) och upphovsrättsorganisationen Copyswede.

​Öppna vetenskapliga tidskrifter får gemensam plattform

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2020 13:37 CEST

Svenska vetenskapliga tidskrifter behöver bli synligare och den forskning som publiceras där ska bli mer tillgänglig för alla. Därför utvecklar Kungliga biblioteket (KB) en nationell plattform för öppna vetenskapliga tidskrifter.

Söktjänsten Svenska dagstidningar tillgänglig för alla under coronakrisen

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2020 09:27 CEST

​Nu kommer du åt allt material i tjänsten Svenska dagstidningar hemifrån. Det är möjligt tack vare ett tillfälligt avtal mellan Kungliga biblioteket (KB) och upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access.

Alla evenemang på KB inställda fram till påsk

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2020 13:49 CET

För att minska risken för smittspridning ställer Kungliga biblioteket (KB) in alla evenemang fram till påsk.

​Digital forskning för framtiden – KB söker ny it-kompetens

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2020 15:31 CET

Kungliga biblioteket (KB) är en rik källa till forskning om allt från litteratur till film. För att möta den ökade efterfrågan på digitalt material söker biblioteket nu flera nya nyckelkompetenser inom it-området.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

Om Kungliga biblioteket

Sveriges Nationalbibliotek

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer för varje dag. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder.

Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning – översatta böcker, spel av svenska upphovspersoner och film som handlar om Sverige.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi utvecklar och främjar samverkan i den svenska bibliotekssektorn. KB är även ett forskningsbibliotek inom humaniora och samhällsvetenskap.