Gå direkt till innehåll
Copyright Jonas Dahlberg Studio
Copyright Jonas Dahlberg Studio

Pressmeddelande -

Konstnären Jonas Dahlberg gästprofessor för unik konstutbildning

Kungl. Konsthögskolan och Statens konstråd bryter ny mark och inleder ett flerårigt samarbete – som bland annat involverar en ny ettårig utbildning riktad till yrkesverksamma konstnärer och arkitekter. Ambitionen är att utforska gränslandet mellan konst i det offentliga rummet och arkitektur. Kursen, som startar hösten 2019, leds av Jonas Dahlberg som blir gästprofessor vid Kungl. Konsthögskolan.

Jonas Dahlberg själv verkar i skärningspunkten mellan konst och arkitektur, det privata och det politiska. Hans arbete är varierat och rör sig från videoinstallationer, fotografi och böcker till mer arkitekturlika projekt och scenografi. På senare år är han mest känd för sitt vinnande förslag till minnesplatserna för att hedra offren för terrordådet vid Utøya och Oslo.

– I en tid när det offentliga rummet, och även samtalet som förs där, är under stor förändring känns det oerhört hedrande att få förtroendet från Kungl. Konsthögskolan att få vara en del av att skapa och leda den här kursen – där vi tillsammans kan försöka skaffa oss så goda förutsättningar som möjligt för att låta konsten ta sin plats i det samtalet, säger Jonas Dahlberg.

Sara Arrhenius, rektor vid Kungl. Konsthögskolan, ser kursen som ett viktigt steg för högskolan. Hon har sedan sitt tillträde som rektor arbetat för att Kungl. Konsthögskolan ska befinna sig i samtal med andra kulturinstitutioner och samhället i stort.

– Nu kommer vi skapa ny kunskap inom det här viktiga området och ge möjligheter till konstnärer att vara verksamma i processer som formar vårt samhälle. Att dessutom Jonas Dahlberg med sin unika praktik och erfarenhet i området har tackat ja till att bli vår första gästprofessor på tema konst i det offentliga rummet är fantastiskt roligt!

Magdalena Malm, direktör på Statens Konstråd, pekar särskilt på den utveckling som skett inom området konst i det offentliga rummet: expanderad skulptur närmar sig arkitekturen och socialt engagerande projekt utmanar inom konst i stadsutveckling. Den nyinrättade kursen, menar hon, öppnar upp för att utforska korsningen mellan konst och arkitektur.

– Det är fantastiskt roligt att Jonas Dahlberg kommer att leda utbildningen. Hans praktik kombinerar konst och arkitektur, och han har unika erfarenheter av att förhandla konstnärliga värden i förhållanden till avgörande samhällsförändringar. 


Artist Jonas Dahlberg – Guest Professor of a unique educational programme focused on art in the public realm

Kungl. Konsthögskolan/Royal Institute of Art and the Public Art Agency Sweden are developing a ground-breaking venture through initiating a collaboration spanning several years. The collaboration will include amongst other things, a new one-year course for professional artists and architects. The ambition is to explore the borderland between art in the public realm and architecture. The course will start in the autumn 2019 and will be led by artist and Guest Professor Jonas Dahlberg, Royal Institute of Art.

Jonas Dahlberg’s practice is situated at the intersection of art, architecture, the private and the political. His diverse works include video installations, photography, scenography and publications, as well as projects closer to architecture. During recent years he has become most known for his winning proposal for the memorial sites to honour the victims of the terrorist attack in Oslo and Utøya, Norway, in 2011.

Jonas Dahlberg comments: “At a time when public spaces, and the conversations that take place within them are under large changes, it’s an honour to be invited by the Royal Institute of Art to be a part of creating and running this course through which we can jointly attempt to develop as good conditions as possible for art taking its role in these conversations.”

Sara Arrhenius, Vice-Chancellor of the Royal Institute of Art, considers the course to form an important strategic step for the school. Since taking up her appointment as Vice-Chancellor, she has urged for the school to be in conversation with other cultural institutions as well as society at large: “Now we will create new knowledge within the important sphere of public art and give opportunities for artists to become active and influence processes that shape our society. Furthermore, it is incredibly exciting that Jonas Dahlberg, with his unique practice and relevant experiences, has accepted to become our first Guest Professor in the field of art in the public realm!”

Magdalena Malm, Director of the Public Art Agency Sweden, particularly points to the evolvements that have been made within the field of public art: expanded sculptural practices approach architecture, and socially engaged projects challenge the role of art in city planning developments. She envisages how this newly developed course will open up a space for exploring the intersection of art and architecture: “It is truly enjoyable that Jonas Dahlberg will lead this course. His practice combines art and architecture and he has a unique experience of negotiating artistic values in relation to decisive societal changes.”

Ämnen

Taggar


Kontakt
Besöksadress: Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansv. 1, Skeppsholmen, Stockholm
Postadress: Kungl. Konsthögskolan, Box 163 15, 103 26 Stockholm
Telefon till växeln: 08-614 40 00

www.kkh.se

Relaterade nyheter