Biblioteken ändrar öppettiderna

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2020 08:00 CET

Ines, 7 år, sätter kommunens tjänstepersoner på prov

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2020 09:00 CET

Vad skulle du göra om någon tryckte på en kapp som sa ”BLAH BLAH BLAH” när du började prata alldeles för invecklat och krångligt? Just det fick några av kommunens tjänstepersoner vara med om när de träffade 7-åriga Ines.

Kulturskolans undervisning och terminsavgifter hösten 2020

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2020 11:05 CET

​På grund av Coronapandemin har vi både under våren och nu i höst ställt om Kulturskolans undervisning för att genomföra digitala aktiviteter för våra elever. Vi har gjort detta på ett sätt som ska ge goda förutsättningar för deltagande och samtidigt minska risken för smitta och inställda lektioner.

Ingen trängsel på restauranger och afterwork i Kungsbacka

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2020 09:10 CET

De senaste veckorna har avdelningen för Miljö & Hälsoskydd fortsatt med sin prioriterade tillsyn och kontroll för att minska smittspridningen av coronaviruset på caféer, restauranger och barer i Kungsbacka. Kontroller har gjorts under afterwork efter beslutet om alkoholförsäljningsstopp. Observationer har även gjorts i köpcentrum i Kungsbacka.

Tillfällig distansundervisning på Kollaskolan för fyra klasser

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2020 16:14 CET

Under perioden 25 november till 1 december får elever vid avdelningen Skärgården på Kollaskolan F-3 undervisning på distans. Fritidshemmet är stängt. I de fall elevens samtliga vårdnadshavare arbetar i samhällsviktig verksamhet finns särskild personal för undervisning och omsorg. Detta för att begränsa smitta.

Det halländska läget kräver en förlängning av skärpta råd

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2020 13:30 CET

​Råden har gett en viss effekt men fortfarande finns mycket smitta i samhället. Hallands kommuner har i samverkan med Region Halland och Länsstyrelsen enats om en gemensam hållning kring de Lokala allmänna råden. Halland föreslår för Folkhälsomyndigheten att de förlängs till 13 december.

Särskilt covid-team startar upp igen

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2020 08:00 CET

Ärendet om produktionsanläggning i Forsbergen avgjort

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2020 15:50 CET

Företaget Swerock gjorde i maj en anmälan om miljöfarlig verksamhet till Nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Företaget vill bygga en anläggning i området Forsbergen i Kungsbacka. En prövning av anmälan gjordes och Swerock har väntat på beslut. Under nämndens möte den 18 november togs beslut om förbud för Swerocks anläggning. 

– Det är glädjande att så många har ett så stort engagemang för Kungsbackas miljö och nämnden har givetvis tagit stor hänsyn till synpunkterna som lämnats in. Ärendet har varit komplicerat och det är flera delar att beakta med tanke på Kungsbackas framtida utveckling, säger Peter Söderberg (M), ordförande i Nämnden för Miljö & Hälsoskydd.

Beskedet till Swerock blir att de inte kommer att kunna bedriva anmäld verksamhet i Forsbergen
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd tog beslut om att förbjuda anläggningen i Forsbergen. Nämnden bedömer sammanfattningsvis att den anmälda verksamheten på några punkter skulle komma att motverka 3 kap 6 § miljöbalken.

 • Områdets funktion som grönområde för friluftsliv och rekreationsplats i närheten av Kungsbacka tätort skulle påverkas negativt.
 • Riksintresset för friluftsliv kring Rolfsån skulle komma att kunna påverkas negativt med anledning av transportvägarna och de många transporterna.
 • Kulturvärdena kring Gåsevadholms slott riskerar skadas ur allmän synpunkt med anledning av transportvägarna och de många transporterna.

Om verksamheten
I anmälan som lämnades in villeSwerock bedriva en produktionsanläggning och bolaget ska ta emot, kontrollera, omlasta och lagra avfall samt sortera och återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning. Försäljning skulle ske av återvunnet material, främst asfalt- och betongkross. För att kunna anlägga verksamhetsområdet, som tar cirka 4 hektar i anspråk, ville bolaget bygga upp en verksamhetsyta bestående av schaktmassor, krossad betong och asfaltskross.Bolaget har i anmälan angett olika miljökonsekvenser för verksamheten.

Många var engagerade och kom med synpunkter
Närboende och andra myndigheter har haft möjlighet att komma in med synpunkter. Många har lämnat synpunkter och de aspekter som berördes av flest handlar om områdets rekreationsvärde, Rolfsåns värde som Natura 2000-område samt risken för buller från verksamheten och dess tillhörande transporter.

Kontakt
Peter Söderberg, Ordförande i Nämnden för Miljö & Hälsoskydd
E-post: Peter.soderberg@kungsbacka.se
Telefon: 0705-803160

Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har över 84 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit. Helgonet Sankta Gertrud pryder Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns på Kungsbackas sigill redan 1584.

Under nämndens möte den 18 november togs beslut om förbud för Swerocks anläggning.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Vi följer upp lokala skärpta råd i Kungsbacka

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2020 08:00 CET

Torsdag 19 november klockan 10.00 bjuder vi in till digital pressträff för att följa upp läget inom Kungsbacka kommuns verksamheter.

Ung i Kungsbacka lanserar digital mötesplats

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2020 15:17 CET

De skärpta råden i Halland gjorde att alla kommunens mötesplatser för ungdomar tvingades stänga ner över en natt. Beslutet fick ungdomskonsulenterna att lägga i högsta växeln för att ta fram ett digitalt alternativ. Nu är allt färdigt- Ung i Kungsbackas första helt digitala mötesplats har lanserats.

Kontaktpersoner 60 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Specialist kommunikation
 • Medierelationer & Kriskommunikation
 • idyna.isjozwstdn@kzaunepgsofbabsckyja.jnsepv
 • 0300-83 40 07
Min roll är att underlätta för dig som är journalist utifrån ditt och vårt uppdrag att verka för den lokala demokratin. Jag ser... Visa mer

Om Kungsbacka kommun

Välkommen till Kungsbacka kommun

Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har över 84 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit. Helgonet Sankta Gertrud pryder Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns på Kungsbackas sigill redan 1584.

Adress

 • Kungsbacka kommun
 • Stadshuset, Storgatan 37
 • 434 81 Kungsbacka
 • Sverige