Gå direkt till innehåll

Kontakt

Anna Hallin

Anna Hallin

Hållbarhetssamordnare Inköp 0300-83 41 43

Lotta Gradén

Specialist Kvalitet & Intern kontroll Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 42 30

Susanne Edgren

Utvecklingsledare Vård & Omsorg 0733-84 96 43
Ann Törnqvist

Ann Törnqvist

Verksamhetschef Individ & Familjeomsorg 0300838059

Sandra Einhaus

Kemikaliecoach Kemikaliehantering i Kungsbacka kommun. 0300-83 40 62
Sofia Rosén

Sofia Rosén

Verksamhetschef Bibliotek, kulturliv & turism 0300-83 81 35
Lina Almius Cederstav

Lina Almius Cederstav

Kommunikatör Ung i Kungsbacka och Kungsbacka Kulturskola 0300-83 50 18
Hanna Littorin

Hanna Littorin

Specialist kommunikation Kommunövergripande kommunikation +46700833264
Lisa Andersson (M)

Lisa Andersson (M)

Kommunstyrelsens ordförande 0300-83 42 74
Fredrik Hansson (C)

Fredrik Hansson (C)

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 0300-83 46 56
Ulrika Landergren (L)

Ulrika Landergren (L)

Kommunalråd 0300-83 42 35
Eva Borg (S)

Eva Borg (S)

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 0300-83 42 73
Anders Ekström (M)

Anders Ekström (M)

Ordförande (M) Nämnden för Förskola & Grundskola samt Kommunfullmäktiges ordförande Förskola & Grundskola
Malin Aronsson

Malin Aronsson

Kommundirektör 0300-834232
Anders Johansson

Anders Johansson

Biträdande kommundirektör 0300-834239
Emma Kjernald

Emma Kjernald

Chef för Samhällsbyggnadskontoret 0300-83 78 70
Maria Andersson

Maria Andersson

Skolchef Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun 0300-83 66 16
Lillemor Berglund

Lillemor Berglund

Förvaltningschef Vård & Omsorg 0300-83 49 79
Karl Lundgren

Karl Lundgren

Förvaltningschef Teknik 0300-83 46 14
Cynthia Runefjärd

Cynthia Runefjärd

Förvaltningschef för Gymnasium & Arbetsmarknad 0300-83 41 50
Karin Martinsson

Karin Martinsson

Förvaltningschef Individ & Familjeomsorg 0300-83 58 54
Elinor Filipsson

Elinor Filipsson

Näringslivschef 0300-83 44 89
Christina Hermansson

Christina Hermansson

Ekonomichef 0300 83 43 22
Navid Samadi

Navid Samadi

Integrationschef 0300-83 44 59
Iwona Carlsson

Iwona Carlsson

Digitaliseringschef Kommunstyrelsens förvaltning 0300-838122
Ida Jost

Ida Jost

Presskontakt Specialist kommunikation Medierelationer & Kriskommunikation 0300-83 40 07
Marie Cullberg

Marie Cullberg

Kommunikationsspecialist Samhällsbyggnadskontoret 0300-83 59 12
Caroline Bjärlestam

Caroline Bjärlestam

Kommunikatör 0300-83 44 91
Samhällsbyggnadskontorets mejl

Samhällsbyggnadskontorets mejl

Malin Jarl

Malin Jarl

Projektledare samhällsbyggnadskontoret 0300-83 42 98
Raquel Sandblad

Raquel Sandblad

Projektledare Samhällsbyggnadskontoret 0300-83 40 72
Linn Olofsson

Linn Olofsson

Kommunikatör Kultur & Fritid, Kungsbacka kommun 0300-835018
Sara Schörling

Sara Schörling

Specialist kommunikation Förvaltningen Vård & Omsorg 0300-83 44 26
Patrik Elvirsson

Patrik Elvirsson

Kommunikatör förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad 0300-83 33 03
Emma Hellström

Emma Hellström

Kommunikatör förvaltningen för Vård & Omsorg 0300-83 44 24
Cecilia Hugosson

Cecilia Hugosson

Kommunikatör 0300-83 66 17
Hanna Ståhl

Hanna Ståhl

Verksamhetschef bygglovavdelningen Bygglovavdelningen 0300-83 44 38

Patrick Migas

Specialist hållbarhet 0300-83 80 97
Sven-Erik Bergström

Sven-Erik Bergström

Specialist hållbarhet 0300-83 40 58
Camilla Sjögren

Camilla Sjögren

Kommunikationsspecialist Kultur & Fritid 0300-83 42 15
Heidi Fondell

Heidi Fondell

Kommunikatör Kultur & Fritid, Kungsbacka kommun 0300-83 47 32
Kristina Axelsson

Kristina Axelsson

Kommunikatör Kultur & Fritid Bibliotek, Utveckling & social hållbarhet 0300-83 42 86
Malin Johansson

Malin Johansson

Kommunikatör 0300-83 45 07
Sandra Lindqvist

Sandra Lindqvist

Digital kommunikatör 0300-83 44 88
Johan Gerremo

Johan Gerremo

Verksamhetschef Mark- & Exploatering 0300-834076
Emma Hellström

Emma Hellström

Kommunikatör, förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun. 0300-84 44 24
Anna Frykman

Anna Frykman

Besöksnäringsutvecklare Näringsliv 0300 – 83 49 39, 0700 – 83 33 82
Jessica Blume

Jessica Blume

Platsutvecklare Näringsliv, platsutveckling 0300-834490
Simon Vedlund

Simon Vedlund

Näringslivsutvecklare 0300-83 41 54
Charlott Elisson

Charlott Elisson

Kommunikationsspecialist Förvaltningen för Service 0300-83 47 47
Catharina Norberg

Catharina Norberg

Kommunikationsspecialist Individ & Familjeomsorg 0300 - 83 44 27
Alf Olofsson (S)

Alf Olofsson (S)

Valnämndens ordförande Presskontakt val 0705-20 22 21

Emma Bruhn

Utvecklare kommunikation 0300 83 32 41
Helene Ljungqvist

Helene Ljungqvist

Verksamhetschef Äldreboende 0300-83 81 92

Anna Rehnberg

Kommunjurist 0300-83 42 23

Monica Wessman

Projektkommunikatör 0300-83 44 06
Kerstin Fredberg

Kerstin Fredberg

Kommunikationsspecialist Förskola & Grundskola 0300-83 41 46
Lina Dahlén

Lina Dahlén

Kommunikatör Gymnasium & Arbetsmarknad 0300-83 49 13
Adam Folcker

Adam Folcker

Kommunikatör Teknik 0300-83 44 22
Kristina Gudmundsson

Kristina Gudmundsson

Kommunsekreterare/valsamordnare Presskontakt valsamordning 0300-83 44 99

Madeleine Thyrsson

Kommunikatör Förvaltningen för Service 0300-83 44 43
Albin Noreen

Albin Noreen

Specialist krisberedskap 0300 837872

Madeleine Vilhelmsson

Projektledare 0300 83 47 63