Gå direkt till innehåll

Kontakt

Emma Hellström

Emma Hellström

Presskontakt Pressansvarig Presstelefon: 0300-83 30 20
Lisa Andersson (M)

Lisa Andersson (M)

Kommunstyrelsens ordförande 0300-83 42 74
Fredrik Hansson (C)

Fredrik Hansson (C)

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 0300-83 46 56
Magdalena Sundqvist (S)

Magdalena Sundqvist (S)

2:e vice ordförande i kommunstyrelsen Kommunalråd i opposition 0300-83 46 57
Anders Ekström (M)

Anders Ekström (M)

Kommunfullmäktiges ordförande
Marie Wadström (KD)

Marie Wadström (KD)

1:e vice ordförande i kommunfullmäktige

Lars Eriksson (S)

2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 0736-65 67 22
Jan Byvik (S)

Jan Byvik (S)

Ordförande i valnämnden 0705-29 45 02
Malin Aronsson

Malin Aronsson

Kommundirektör 0300-834232
Anders Johansson

Anders Johansson

Biträdande kommundirektör 0300-834239
Elinor Filipsson

Elinor Filipsson

Näringslivschef 0300-83 44 89
Katarina Öryd

Katarina Öryd

Förvaltningschef Bygg & Miljö 0300-83 39 93
Christina Hermansson

Christina Hermansson

Ekonomichef 0300 83 43 22
Iwona Carlsson

Iwona Carlsson

Digitaliseringschef Kommunstyrelsens förvaltning 0300-838122
Marie Cullberg

Marie Cullberg

Kommunikationsspecialist Samhällsbyggnadskontoret 0300-83 59 12
Kerstin Fredberg

Kerstin Fredberg

Kommunikationsspecialist Förskola & Grundskola 0300-83 41 46
Adam Folcker

Adam Folcker

Kommunikatör Teknik 0300-83 44 22
Hanna Littorin

Hanna Littorin

Specialist kommunikation Kommunövergripande kommunikation +46700833264
Lina Almius Cederstav

Lina Almius Cederstav

Kommunikatör Kultur & Fritid, Kungsbacka kommun 0300-83 50 18
Heidi Fondell

Heidi Fondell

Kommunikatör Kultur & Fritid, Kungsbacka kommun 0300-83 47 32
Victoria Forsberg

Victoria Forsberg

Presskontakt Kungsbacka Teater Kultur & Fritid 0300-83 45 97
Linn Olofsson

Linn Olofsson

Kommunikatör Förvaltningen för Service, Kungsbacka kommun 0300-834743
Emma Bruhn

Emma Bruhn

Utvecklare kommunikation Vård & Omsorg 0300-83 32 41
Sofia Rosén

Sofia Rosén

Verksamhetschef Bibliotek, kulturliv & turism 0300-83 81 35
Raquel Sandblad

Raquel Sandblad

Projektledare Samhällsbyggnadskontoret 0300-83 40 72
Patrik Elvirsson

Patrik Elvirsson

Kommunikatör förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad 0300-83 33 03
Hanna Ståhl

Hanna Ståhl

Verksamhetschef geodata och bygglov Bygglovavdelningen 0300-83 44 38
Sven-Erik Bergström

Sven-Erik Bergström

Specialist hållbarhet 0300-83 40 58
Camilla Sjögren

Camilla Sjögren

Kommunikatör Gymnasium & Arbetsmarknad 0300-83 42 15
Jessica Blume

Jessica Blume

Platsutvecklare Näringsliv, platsutveckling 0300-834490
Anna Frykman

Anna Frykman

Besöksnäringsutvecklare Näringsliv 0300 – 83 49 39, 0700 – 83 33 82
Annika Malm

Annika Malm

Tillförordnad förvaltningschef Service Service 0300-83 43 33
Cecilia Hugosson

Cecilia Hugosson

Kommunikatör 0300-83 66 17
Sara Schörling

Sara Schörling

Specialist kommunikation Förvaltningen Vård & Omsorg 0300-83 44 26
Lina Dahlén

Lina Dahlén

Specialist Krisberedskap 0300-83 49 13
Sandra Lindqvist

Sandra Lindqvist

Projektledare 0300-83 44 88
Caroline Stenius

Caroline Stenius

Kommunikationsspecialist Bygg & Miljö 0300-83 44 91
Ann Törnqvist

Ann Törnqvist

Verksamhetschef Individ & Familjeomsorg 0300838059
Johan Gerremo

Johan Gerremo

Verksamhetschef Mark- & Exploatering 0300-834076
Simon Vedlund

Simon Vedlund

Näringslivsutvecklare 0300-83 41 54
Charlott Elisson

Charlott Elisson

Kommunikationsspecialist Förvaltningen för Service 0300-83 47 47
Catharina Norberg

Catharina Norberg

Kommunikationsspecialist Individ & Familjeomsorg 0300 - 83 44 27
Helene Ljungqvist

Helene Ljungqvist

Verksamhetschef Vård- och omsorgsboende Kungsbacka kommun 0300-83 81 92
Anna Hallin

Anna Hallin

Hållbarhetssamordnare Inköp 0300-83 41 43
Albin Noreen

Albin Noreen

Specialist krisberedskap 0300 837872
Per-Martin Vesterberg

Per-Martin Vesterberg

Specialist krisberedskap 0300-83 79 61
Lotta Nord

Lotta Nord

Biträdande förvaltningschef Vård & Omsorg 0300-83 48 63
Johan Sandström

Johan Sandström

Personalchef Individ & Familjeomsorg och Vård & Omsorg 0300-83 39 87
Diana Brovall

Diana Brovall

Verksamhetschef Stöd i hemmet och sysselsättning 0300-83 51 34
Sandra Einhaus

Sandra Einhaus

Kemikaliecoach Kemikaliehantering i Kungsbacka kommun. 0300-83 40 62
Sofia Holz

Sofia Holz

Enhetschef Myndighet, stöd och behandling 0300-83 51 68
Jenny Knutsson

Jenny Knutsson

Enhetschef Myndighet, stöd och behandling 0300-83 73 17
Renate Rondolph

Renate Rondolph

Enhetschef Myndighet, stöd och behandling 0300-83 43 26
Märta Lycken

Märta Lycken

Utvecklingschef Individ & Familjeomsorg 0300-83 74 59
Helena Nilsson

Helena Nilsson

Socialt ansvarig samordnare Individ & Familjeomsorg 0300-83 53 37
Anna Swedestam

Anna Swedestam

Kommunikatör Kultur & Fritid, Kungsbacka kommun 0300-83 42 86
Ivan Stipic

Ivan Stipic

Förvaltningschef Individ & Familjeomsorg 0300-83 48 70
Emma Renström

Emma Renström

Utvecklare Vård & Omsorg 0300-83 56 94
Linda B Karlsson

Linda B Karlsson

Socialsekreterare förste Familjehemsenheten och familjehemsrådgivning 0300-83 74 69
Maria Samuelsson

Maria Samuelsson

Enhetschef för Avfall & Återvinning 0300-83 52 88
Alexander Lätt

Alexander Lätt

Kommunikatör Förvaltningen för Service; Byggprojekt och fastigheter 0300-83 42 70
Kristina Gudmundsson

Kristina Gudmundsson

Kommunsekreterare/valsamordnare Presskontakt valsamordning 0300-83 44 99
Agnes Hallberg

Agnes Hallberg

Kommunikatör Förvaltningen för Teknik 0300-83 51 65

Lotta Gradén

Specialist Kvalitet & Intern kontroll Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 42 30

Karolina Reinhold

Utvecklingsledare Förskola & Grundskola 0300-83 58 39
Maria Rosenberg

Maria Rosenberg

Verksamhetschef Service 0300-83 44 30
Jessica Rönnerfors

Jessica Rönnerfors

Verksamhetschef Daglig verksamhet och Bostad med Särskild Service 0300-83 89 52

Anna Rehnberg

Kommunjurist 0300-83 42 23
Presstjänst Kungsbacka kommun

Presstjänst Kungsbacka kommun

Telefonen bemannas under kontorstid. Presstelefon: 0300-83 30 20
Samhällsbyggnadskontorets mejl

Samhällsbyggnadskontorets mejl

Gunilla Edmundsson

Gunilla Edmundsson

Verksamhetschef Boende med särskild service 0300-83 51 76
Tommy Rydfeldt

Tommy Rydfeldt

Ordförande nämnden för Individ & Familjeomsorg Individ & Familjeomsorg 0707-41 18 94

Sonja Svensson

enhetschef Vikariecenter Vikarier i Kungsbacka kommun 0300-83 51 77

Välkommen till Kungsbacka kommun

Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har över 85 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit. Helgonet Sankta Gertrud pryder Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns på Kungsbackas sigill redan 1584.

Kungsbacka kommun
Stadshuset, Storgatan 37
434 81 Kungsbacka
Sverige