Gå direkt till innehåll

Kontakt

Anna Hallin

Anna Hallin

Hållbarhetssamordnare Inköp 0300-83 41 43

Lotta Gradén

Specialist Kvalitet & Intern kontroll Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 42 30

Susanne Edgren

Utvecklingsledare Vård & Omsorg 0733-84 96 43
Ann Törnqvist

Ann Törnqvist

Verksamhetschef Individ & Familjeomsorg 0300838059

Sandra Einhaus

Kemikaliecoach Kemikaliehantering i Kungsbacka kommun. 0300-83 40 62
Sofia Rosén

Sofia Rosén

Verksamhetschef Bibliotek, kulturliv & turism 0300-83 81 35
Lina Almius Cederstav

Lina Almius Cederstav

Kommunikatör Kultur & Fritid, Kungsbacka kommun 0300-83 50 18
Hanna Littorin

Hanna Littorin

Specialist kommunikation Kommunövergripande kommunikation +46700833264
Lisa Andersson (M)

Lisa Andersson (M)

Kommunstyrelsens ordförande 0300-83 42 74
Fredrik Hansson (C)

Fredrik Hansson (C)

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 0300-83 46 56
Ulrika Landergren (L)

Ulrika Landergren (L)

Kommunalråd 0300-83 42 35
Eva Borg (S)

Eva Borg (S)

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 0300-83 42 73
Anders Ekström (M)

Anders Ekström (M)

Ordförande (M) Nämnden för Förskola & Grundskola samt Kommunfullmäktiges ordförande Förskola & Grundskola
Malin Aronsson

Malin Aronsson

Kommundirektör 0300-834232
Anders Johansson

Anders Johansson

Biträdande kommundirektör 0300-834239
Emma Kjernald

Emma Kjernald

Chef för Samhällsbyggnadskontoret 0300-83 78 70
Maria Andersson

Maria Andersson

Skolchef Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun 0300-83 66 16
Karl Lundgren

Karl Lundgren

Förvaltningschef Teknik 0300-83 46 14
Cynthia Runefjärd

Cynthia Runefjärd

Förvaltningschef för Gymnasium & Arbetsmarknad 0300-83 41 50
Elinor Filipsson

Elinor Filipsson

Näringslivschef 0300-83 44 89
Christina Hermansson

Christina Hermansson

Ekonomichef 0300 83 43 22
Iwona Carlsson

Iwona Carlsson

Digitaliseringschef Kommunstyrelsens förvaltning 0300-838122
Ida Jost

Ida Jost

Specialist kommunikation Medierelationer & Kriskommunikation 0300-83 40 07
Marie Cullberg

Marie Cullberg

Kommunikationsspecialist Samhällsbyggnadskontoret 0300-83 59 12
Caroline Bjärlestam

Caroline Bjärlestam

Kommunikationsspecialist 0300-83 44 91
Samhällsbyggnadskontorets mejl

Samhällsbyggnadskontorets mejl

Raquel Sandblad

Raquel Sandblad

Projektledare Samhällsbyggnadskontoret 0300-83 40 72
Linn Olofsson

Linn Olofsson

Kommunikatör Kultur & Fritid, Kungsbacka kommun 0300-834597
Sara Schörling

Sara Schörling

Specialist kommunikation Förvaltningen Vård & Omsorg 0300-83 44 26
Patrik Elvirsson

Patrik Elvirsson

Kommunikatör förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad 0300-83 33 03
Emma Hellström

Emma Hellström

Kommunikatör förvaltningen för Vård & Omsorg 0300-83 44 24
Cecilia Hugosson

Cecilia Hugosson

Kommunikatör 0300-83 66 17
Hanna Ståhl

Hanna Ståhl

Verksamhetschef bygglovavdelningen Bygglovavdelningen 0300-83 44 38
Sven-Erik Bergström

Sven-Erik Bergström

Specialist hållbarhet 0300-83 40 58
Camilla Sjögren

Camilla Sjögren

Kommunikationsspecialist Kultur & Fritid 0300-83 42 15
Heidi Fondell

Heidi Fondell

Kommunikatör Kultur & Fritid, Kungsbacka kommun 0300-83 47 32
Malin Johansson

Malin Johansson

Kommunikatör 0300-83 45 07
Sandra Lindqvist

Sandra Lindqvist

Projektledare 0300-83 44 88
Johan Gerremo

Johan Gerremo

Verksamhetschef Mark- & Exploatering 0300-834076
Anna Frykman

Anna Frykman

Besöksnäringsutvecklare Näringsliv 0300 – 83 49 39, 0700 – 83 33 82
Jessica Blume

Jessica Blume

Platsutvecklare Näringsliv, platsutveckling 0300-834490
Simon Vedlund

Simon Vedlund

Näringslivsutvecklare 0300-83 41 54
Charlott Elisson

Charlott Elisson

Kommunikationsspecialist Förvaltningen för Service 0300-83 47 47
Catharina Norberg

Catharina Norberg

Kommunikationsspecialist Individ & Familjeomsorg 0300 - 83 44 27
Alf Olofsson (S)

Alf Olofsson (S)

Valnämndens ordförande Presskontakt val 0705-20 22 21
Emma Bruhn

Emma Bruhn

Utvecklare kommunikation 0300 83 32 41
Helene Ljungqvist

Helene Ljungqvist

Verksamhetschef Äldreboende 0300-83 81 92

Anna Rehnberg

Kommunjurist 0300-83 42 23
Kerstin Fredberg

Kerstin Fredberg

Kommunikationsspecialist Förskola & Grundskola 0300-83 41 46
Lina Dahlén

Lina Dahlén

Kommunikatör Gymnasium & Arbetsmarknad 0300-83 49 13
Adam Folcker

Adam Folcker

Kommunikatör Teknik 0300-83 44 22
Kristina Gudmundsson

Kristina Gudmundsson

Kommunsekreterare/valsamordnare Presskontakt valsamordning 0300-83 44 99
Albin Noreen

Albin Noreen

Specialist krisberedskap 0300 837872

Karolina Reinhold

Utvecklingsledare Förskola & Grundskola 0300-83 58 39
Annika Malm

Annika Malm

Verksamhetschef Vatten & Avfall Kungsbacka kommun 0300-83 43 33
Per-Martin Vesterberg

Per-Martin Vesterberg

Specialist krisberedskap 0300-83 79 61
Emma Hellström

Emma Hellström

Presskontakt Pressansvarig 0300-83 44 24
Johan Sandström

Johan Sandström

Personalchef Individ & Familjeomsorg och Vård & Omsorg 0300-83 39 87
Lotta Nord

Lotta Nord

Förvaltningschef tillförordnad Individ & Familjeomsorg 0300-83 48 63
Diana Brovall

Diana Brovall

Verksamhetschef Stöd i hemmet och sysselsättning 0300-83 51 34
Sofia Holz

Sofia Holz

Enhetschef Myndighet, stöd och behandling 0300-83 51 68
Jenny Knutsson

Jenny Knutsson

Enhetschef Myndighet, stöd och behandling 0300-83 73 17
Elin Ekelöf

Elin Ekelöf

Enhetschef Myndighet, stöd och behandling 0300-83 66 98
Märta Lycken

Märta Lycken

Utvecklingschef Individ & Familjeomsorg 0300-83 74 59

Agnes Hallberg

Kommunikatör

Alexander Lätt

Kommunikatör
Anna Swedestam

Anna Swedestam

Kommunikatör Kultur & Fritid, Kungsbacka kommun 0300-83 42 86
Emma Posner Lindegren

Emma Posner Lindegren

Kommunikatör Förvaltningen för Teknik 0300-83 51 65
Emma Renström

Emma Renström

Utvecklare Vård & Omsorg 0300-83 56 94
Katarina Öryd

Katarina Öryd

Förvaltningschef Bygg & Miljö 0300-83 39 93
Linda B Karlsson

Linda B Karlsson

Socialsekreterare förste Familjehemsenheten och familjehemsrådgivning 0300-83 74 69

Maria Rosenberg

Verksamhetschef Service 0300-83 44 30

Maria Samuelsson

Enhetschef för Avfall & Återvinning 0300-83 52 88

Välkommen till Kungsbacka kommun

Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har över 85 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit. Helgonet Sankta Gertrud pryder Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns på Kungsbackas sigill redan 1584.

Kungsbacka kommun
Stadshuset, Storgatan 37
434 81 Kungsbacka
Sverige