Gå direkt till innehåll
Bra start på året för värmepumpsbranschen.
Bra start på året för värmepumpsbranschen.

Pressmeddelande -

Bra start på året för värmepumpsförsäljningen

2018 har börjat starkt för värmepumpsbranschen. Totalt ökade försäljningen under första kvartalet med 12 procent jämfört med samma period förra året. Starkast har försäljningen varit för bergvärme- och luft-vattenvärmepumpar.

Försäljningen av luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar har varit god under första kvartalet och ökat med 15 procent. En bidragande faktor till den stora försäljningsökningen av vätska-vattenvärmepumpar (bergvärme) är en rekyl efter stoppet för bergvärmeborrning i Stockholm. Stoppet hävdes i december och de stoppade bergvärmeinstallationerna har nu fått tillstånd att genomföras. Försäljningen av bergvärmepumpar minskade med 11 procent under fjärde kvartalet 2017.

Under perioden ökade försäljningen av frånluftsvärmepumpar med 8 procent. Försäljningen av frånluftsvärmepumpar följer till stor del nybyggnaden av småhus.

Försäljningen uppdelad på olika produktslag:

Q1
Totalt 12 %
Luft-vattenvärmepumpar 15 %
Frånluftsvärmepumpar  8 %
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) 15 %

Under första kvartalet ökade försäljningen i fastighetssegmentet med 3 procent.

- I ljuset av att försäljningsökningen inom fastighetssegmentet förra året låg på hela +14 procent är en ökning med 3 procent acceptabelt, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Vår förväntan är dock att ökningen kommer accelerera under andra kvartalet då konsekvenserna av det tidigare borrstoppet i Stockholm helt försvunnit.

Försäljningen uppdelad på villa och fastighet:

Villa Fastighet
Totalt 13 % 3 %
Luft-vattenvärmepumpar 14 %
Frånluftsvärmepumpar  8 %
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) 18 %

Under första kvartalet uppgick försäljningsvärdet till 1,5 miljarder kronor, vilket är en ökning 12 procent.

Alla jämförelser är med motsvarande period året innan.

För ytterligare information: Per Jonasson, vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, 
tel: 08-512 549 55, e-post: per.jonasson@skvp.se

Ämnen

TaggarSvenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Presskontakt

Cecilia Branting

Cecilia Branting

Presskontakt Marknadsansvarig Marknad och kommunikation +46 (8) 512 549 53
Anders Mårtensson

Anders Mårtensson

Presskontakt VD Sverige +46 (0)8 512 549 63

Relaterat material

Relaterade nyheter

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen - Kyla och värme i förening

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Gustavslundsvägen 135
16751 Bromma
Sverige