Gå direkt till innehåll
 Hela 2018 har varit ett positivt år för värmepumpar och försäljningen ökade med 7 procent jämfört med helåret 2017.
Hela 2018 har varit ett positivt år för värmepumpar och försäljningen ökade med 7 procent jämfört med helåret 2017.

Pressmeddelande -

Stark avslutning på värmepumpåret 2018

Sista kvartalet 2018 ökade försäljningen inom alla segment. Totalt ökade försäljningen med 11 procent jämfört med föregående år. Hela 2018 har varit ett positivt år för värmepumpar och försäljningen ökade med 7 procent jämfört med helåret 2017.

Under fjärde kvartalet ökade försäljningen av luft-vattenvärmepumpar med 7 procent. För frånluftsvärmepumpar har vi sett en stadig försäljningsökning sedan 2013. Trenden med försäljningsökningar inom detta segment har mattats av och under fjärde kvartalet ökade försäljningen av frånluftvärmepumpar med 1 procent. Försäljningen av vätska-vattenvärmepumpar ökade däremot kraftigt med 15 procent under sista kvartalet 2018. En trolig orsak till den stora ökningen är det stopp för bergvärmeborrning som Stockholms Stad tillämpade under sommaren och hösten 2017 och då medförde onormalt låg försäljning

Försäljningen uppdelad på olika produktslag:

  Q4 Helår
Totalt 11 % 7 %
Luft-vattenvärmepumpar 16 % 16 %
Frånluftsvärmepumpar 1 % 3 %
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) 15 % 7 %
Även på marknaden för större fastigheter märks förra årets borrstopp i statistiken. Jämfört med fjärde kvartalet 2017 ökade försäljningen med 22 procent. Jämfört med sista kvartalet 2016 är ökningen 2 procent. - 2018 har varit ett mycket bra år försäljningsmässigt för värmepumpar, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Vi förväntar oss att denna utveckling fortsätter även under 2019. Utbytesmarknaden på villasidan börjar komma igång och på marknaden för större fastigheter har vi sett en positiv trend de senaste åren. Det finns inget som talar för att den ska brytas.

Försäljningen uppdelad på villa och fastighet, Q4/helår:

  Villa Fastighet
Totalt 10%/7 % 22 %/9 %
Luft-vattenvärmepumpar 11 %/13 %  
Frånluftsvärmepumpar 1 %/3 %  
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) 16 %/7 %  


Under året såldes värmepumpar för totalt 7,5 miljarder kronor i Sverige, vilket är 9 procent mer än 2017. Under fjärde kvartalet uppgick försäljningsvärdet till 2,5 miljarder kronor, vilket är 15 procent högre än samma period 2017.

För ytterligare information: Per Jonasson, vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, tel: 08-512 549 55,e-post: per.jonasson@skvp.se

Ämnen

KategorierSvenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Kontakter

Cecilia Branting

Cecilia Branting

Presskontakt Marknadsansvarig Marknad och kommunikation +46 (8) 512 549 53
Frida Brändström

Frida Brändström

Presskontakt Marknadsansvarig 08-512 549 54
Anders Mårtensson

Anders Mårtensson

Presskontakt VD Sverige +46 (0)8 512 549 63

Relaterat innehåll

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen - Kyla och värme i förening

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Gustavslundsvägen 135
16751 Bromma
Sverige