Gå direkt till innehåll
Försäljningen av värmepumpar minskade under sista kvartalet 2017. Detta som en direkt följd av det plötsligt införda borrstoppet i Stockholms stad.
Försäljningen av värmepumpar minskade under sista kvartalet 2017. Detta som en direkt följd av det plötsligt införda borrstoppet i Stockholms stad.

Pressmeddelande -

Starkt år för värmepumpar – trots borrstopp i Stockholm

2017 var ett år när försäljningen av värmepumpar ökade jämfört med 2016. Totalt ökade försäljningen med 7%. Efter en konstant ökning under årets första tre kvartal mattades dock försäljningen av under sista kvartalet och landade på samma nivå som motsvarande kvartal 2016. Detta som en direkt konsekvens av det plötsligt införda borrstoppet i Stockholms stad.

Försäljningen av luft-vattenvärmepumpar har ökat med 7 procent under fjärde kvartalet. För frånluftsvärmepumpar har vi sett en stadig försäljningsökning sedan 2013. Under fjärde kvartalet ökade försäljningen med 12 procent jämfört med samma period förra året. Försäljningen av vätska-vattenvärmepumpar har minskat med 11 procent under sista kvartalet 2017. En bidragande faktor har varit det stopp för bergvärmeborrning som Stockholms Stad införde i somras, som nu alltså kan märkas i statistiken.

Försäljningen uppdelad på olika produktslag:

Q4 Helår
Totalt 0 % 7 %
Luft-vattenvärmepumpar 7 % 15 %
Frånluftsvärmepumpar 12 % 13 %
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) -11 % -1 %

Framförallt kan det så kallade borrstoppet i Stockholm märkas på försäljning i fastighetsvärmepumpssegmentet, som dalade med hela 16 procent under fjärde kvartalet. Det är första gången sedan mätningarna av fastighetsinstallationer inleddes som en så kraftig minskning uppmätts. Motsvarande siffror för tredje kvartalet var en ökning med 30 procent.

- Det är upprörande att notera vad ett beslut på tjänstemannanivå får för konsekvenser på en hel bransch. En bransch som tillför Stockholms stad klimatsmart uppvärmning med hjälp av förnyelsebar energi. Samtidigt drabbas hundratals villaägare som inte kan komma vidare med sina installationer av uppvärmningssystem, i många fall som ersättning för oljeeldning eller direktverkande el. Jag förutsätter att stadens politiker nu tar sitt ansvar både mot sina medborgare och miljön och snarast styr upp den oreda som förnärvarande finns inom förvaltningen, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Försäljningen uppdelad på villa och fastighet, Q4/helår:

Villa Fastighet
Totalt 2 %/8 % -16 %/5 %
Luft-vattenvärmepumpar 15 %/23 %
Frånluftsvärmepumpar 12 %/13 %
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) -10 %/-1 %

Under året såldes värmepumpar för totalt 6,9 miljarder kronor i Sverige, vilket är 7 procent mer än 2016. Under fjärde kvartalet uppgick försäljningsvärdet till 2,1 miljarder kronor, vilket är 3 procent lägre än samma period 2016.

För ytterligare information: Per Jonasson, vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen,
tel: 08-512 549 55, e-post: per.jonasson@skvp.se

Ämnen

KategorierSvenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Presskontakt

Cecilia Branting

Cecilia Branting

Presskontakt Marknadsansvarig Marknad och kommunikation +46 (8) 512 549 53
Frida Brändström

Frida Brändström

Presskontakt Marknadsansvarig 08-512 549 54
Anders Mårtensson

Anders Mårtensson

Presskontakt VD Sverige +46 (0)8 512 549 63

Relaterat innehåll

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen - Kyla och värme i förening

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Gustavslundsvägen 135
16751 Bromma
Sverige