Gå direkt till innehåll
Värmepumpförsäljningen fortsatt stark

Pressmeddelande -

Värmepumpförsäljningen fortsatt stark

Första halvåret 2018 har försäljningen av värmepumpar totalt ökat med 8 procent. Tittar vi på enbart andra kvartalet var försäljningsökningen 5 procent. Försäljningen har ökat inom samtliga värmepumpssegment.

Under andra kvartalet såldes värmepumpar i Sverige för totalt 1,7 miljarder kronor i Sverige. Det är en ökning med 21 procent jämfört med samma period förra året. Sammanlagt under årets två första kvartal såldes värmepumpar till ett värde av 3,2 miljarder, det är en ökning med 11 procent jämfört med 2017.

Luft-vattenvärmepumpförsäljningen är den som har ökat mest under andra kvartalet med en ökning på 19 procent jämfört samma period 2017. Den starka försäljningsökningen på frånluftsvärmepumpar har mattats av och ökningen under andra kvartalet stannade på 4 procent. Frånluftsvärmepumpar installeras främst i nya småhus och försäljning följer nybyggnadstakten av småhus ganska väl. Under andra kvartalet har försäljningen av bergvärmepumpar varit lika stor som föregående år.

- Branschen går mycket bra och de marknadssignaler vi sett under en tid håller fortsatt i sig. Intresset från fastighetsbranschen att konvertera från fjärrvärme till värmepumpsteknik gör att vi förväntar oss ett fortsatt bra 2018, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Försäljningen uppdelad på olika produktslag:

  Q2 Ackumulerat
Totalt 5% 8%
Luft-vattenvärmepumpar 19% 17%
Frånluftsvärmepumpar 4% 6%
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) 0% 7%
Försäljningen uppdelad på villa och fastighet, Q2/ackumulerat:
  Villa Fastighet
Totalt 4% / 8% 21% / 12%
Luft-vattenvärmepumpar 17% / 16%  
Frånluftsvärmepumpar 4% / 6%  
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) 0% / 8%  
Alla jämförelser är med motsvarande period året innan.


För ytterligare information: Per Jonasson, vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, tel: 08-512 549 55, e-post: per.jonasson@skvp.se

Ämnen

KategorierSvenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Kontakter

Cecilia Branting

Cecilia Branting

Presskontakt Marknadsansvarig Marknad och kommunikation +46 (8) 512 549 53
Frida Brändström

Frida Brändström

Presskontakt Marknadsansvarig 08-512 549 54
Anders Mårtensson

Anders Mårtensson

Presskontakt VD Sverige +46 (0)8 512 549 63

Relaterat innehåll

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen - Kyla och värme i förening

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Gustavslundsvägen 135
16751 Bromma
Sverige