Pressmeddelande -

Fortsatt stark tillväxt för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Under 2018 steg Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings marknadsandel från 11,5 till 12,2 procent för småhus och från 9,6 till 10,3 procent för bostadsrätter, nivåer som är högre än någonsin tidigare. Under året förmedlade företaget sammanlagt 21 790 objekt. Det totala försäljningsvärdet uppgick till 47,3 miljarder kronor.

– Under det gångna året dämpades bostadsmarknaden som helhet av hårdare kreditvillkor och därav fallande priser i stora delar av landet. Att vi, trots detta, fortsätter att växa snabbast i branschen visar att kunderna uppskattar den trygghet och lokala expertis som våra mäklare kan leverera – särskilt på en osäker marknad, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Under 2017 förmedlade Länsförsäkringar Fastighetsförmedling totalt 21 745 objekt. När det gångna året nu summerats visar statistiken en ökning av antalet förmedlade småhus från 8 769 till 9 168. Antal förmedlade bostadsrätter minskade från 11 893 till 11 643. Provisionsintäkterna sjönk från 898 miljoner kronor till 890 miljoner kronor jämfört med föregående år. Det sammanlagda försäljningsvärdet under perioden uppgick till 47,3 (48,7) miljarder kronor.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har de senaste åren arbetat med att implementera en ny strategi för tillväxt, som intensifierats ytterligare under 2018. Från januari till december har antalet medarbetare utökats med 12 procent och består nu av totalt 820 personer.

– Allt fler fastighetsmäklare attraheras av den kombination mellan långsiktighet, tillväxt och värderingsfokus som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling erbjuder. Detta är mycket glädjande och kommer att utgöra grunden i vår strategi för att locka till oss fler nya medarbetare under 2019, säger Marcus Svanberg.

Statistiken för marknadsandelar gällande småhus baseras på Värderingsdatas sammanställning av lagfarter (rullande 12 månader). Motsvarande siffror för bostadsrätter baseras på borttagna bostadsrättsobjekt på Hemnet (kalenderåret 2018).

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och kommunikationsansvarig
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Här kan du följa oss:
Webb: www.lansfast.se
Blogg: www.bostadskoll.com
Facebook: @lansfast.ab
Instagram: @lansfast.ab
Twitter: @lff_ab

Kategorier

  • statistik och nyckeltal

Om Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings vision är ”Trygga bostadsaffärer genom livet”. Idag är vi Sveriges snabbast växande fastighetsmäklare och den tredje största aktören i branschen. Med 164 bobutiker och över 800 hängivna medarbetare runt om i Sverige finns vi alltid nära våra kunder. Under 2018 förmedlade företaget cirka 22 000 objekt till ett försäljningsvärde av 47 miljarder kronor. Vi tycker att den lokala närheten är viktig och tror att det är en av anledningarna till att vi för tredje året i rad har Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex 2018.

Om Länsförsäkringar
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Presskontakt

Marcus Svanberg

Presskontakt VD 070-238 21 50

Relaterat innehåll