Pressmeddelande -

Kommentar till mäklarstatistik: ”Fortsatt kraftiga prisökningar på småhusmarknaden”

Priserna på bostäder fortsätter att stiga i landet. Småhuspriserna har det senaste året ökat med hela 11,3 procent och 2,7 procent bara i april. Priserna på bostadsrätter visar en ökning med 6,0 procent på helåret men en tillbakagång med 0,1 procent den senaste månaden. Det visar siffror från Värderingsdata som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling tagit del av.

Bland storstadsregionerna är prisökningen på småhus mest markant i Stockholm, med så mycket som 2,5 procent under april. Sammantaget ger detta en prisuppgång på småhus i Storstockholm med 8,1 procent de senaste tolv månaderna. Bostadsrättspriserna i innerstaden följer riksgenomsnittet med en tillbakagång på 0,1 procent under april. Sett till de senaste tolv månaderna är prisutvecklingen dock fortfarande stabil med en ökning på 4,5 procent.

Även i Storgöteborg ökar småhuspriserna, 1,8 procent under april och hela 11,9 procent under det senaste året. I Göteborg fortsätter också prisökningen på bostadsrätter. I april steg priserna här med 0,2 procent, vilket ger en prisökning med 5,7 procent de senaste tolv månaderna.

I centrala Malmö är prisökningen på bostadsrätter störst av de tre storstäderna. Den gångna månaden har bostadsrättspriserna här stigit med 1,1 procent och hela 16,6 procent under det senaste året. Även när det gäller småhus fortsätter priserna att stiga i Stormalmö. Sammantaget en ökning med 0,5 procent under april och så mycket som 8,0 procent de senaste tolv månaderna.

– Våren är en stark period när det kommer till prisutvecklingen på småhus i landet och denna trend fortsätter också i april. Många vill köpa nytt innan sommaren men krav på amortering och flyttskatt leder till fortsatta inlåsningseffekter på marknaden. Ett lågt utbud i kombination med dagens gynnsamma ränteläge gör då att efterfrågan på lediga bostäder ökar. Därför kommer priserna på småhus att stiga även framöver, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Priserna på bostadsrätter har stigit i snabb takt under de senaste åren. Den försiktiga tillbakagång som vi kan se under april ska därför betraktas som mer av en stabilisering av tidigare prisökningar. I storstädernas centrala delar är efterfrågan på bostadsrätter dock fortsatt hög. I Malmö är bostadsrättspriserna förhållandevis låga i jämförelse med övriga storstäder. Det gör att vi kommer att se den största prisuppgången här även framöver, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och kommunikationsansvarig
Tel. 073-414 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Om statistiken
Bostadsindex för småhus och bostadsrätter är framtagna av Värderingsdata. Källa för bostadsrätter: Svensk Mäklarstatistik AB. Källa för småhus: Svensk Mäklarstatistik AB och Lantmäteriet.

Bilaga*

Så har bostadspriserna förändrats det senaste året (riket):


Bostadsrätter Småhus
Period Prisutveckling Prisutveckling
201604 0,2 % 1,7 %
201605 -1,4 % 1,9 %
201606 0,6 % 1,6 %
201607 0,6 % 1,3 %
201608 1,5 % 0,6 %
201609 0,6 % ±0,0 %
201610 0,3 % -0,2 %
201611 -0,2 % 0,2 %
201612 1,6 % 0,5 %
201701 0,6 % 0,4 %
201702 1,4 % 0,8 %
201703 0,4 % 1,6 %
201704 -0,1 % 2,7 %
Så har bostadsrättspriserna förändrats det senaste året (storstäder):
Bostadsrätter Stockholm Göteborg Malmö
Period Prisutveckling Prisutveckling Prisutveckling
201604 ±0,0 % -0,1 % 0,6 %
201605 -1,5 % -1,5 % -1,0 %
201606 0,4 % 0,4 % 0,8 %
201607 0,5 % 0,4 % 0,8 %
201608 1,3 % 1,3 % 2,0 %
201609 0,4 % 0,3 % 1,5 %
201610 ±0,0 % 0,4 % 1,0 %
201611 -0,3 % -0,1 % 0,8 %
201612 1,4 % 1,4 % 2,3 %
201701 0,5 % 0,6 % 1,5 %
201702 1,4 % 1,6 % 2,9 %
201703 0,4 % 0,6 % 1,8 %
201704 -0,1 % 0,2 % 1,1 %
Så har småhuspriserna förändrats det senaste året (storstadsregioner):
Småhus Storstockholm Storgöteborg Stormalmö
Period Prisutveckling Prisutveckling Prisutveckling
201512 1,8 % 0,9 % 1,3 %
201601 0,8 % 0,5 % -0,1 %
201602 1,0 % 1,4 % 2,2 %
201603 1,3 % 0,8 % 0,3 %
201604 2,1 % 1,8 % 1,0 %
201605 1,3 % 1,5 % -0,1 %
201606 0,4 % 0,5 % 0,9 %
201607 0,4 % 1,6 % 1,1 %
201608 -0,3 % ±0,0 % 1,0 %
201609 ±0,0 % 0,1 % 0,1 %
201610 -0,3 % 0,1 % 0,5 %
201611 0,7 % 0,9 % 0,3 %
201612 0,7 % 2,0 % 1,5 %
201701 0,8 % 0,1 % 0,6 %
201702 0,9 % 2,2 % 1,2 %
201703 1,7 % 1,3 % 0,6 %
201704 2,5 % 1,8 % 0,5 %

Kategorier

  • analyser och kommentarer

Om Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är Sveriges snabbastväxande fastighetsmäklare och den tredje största aktören i branschen. Med 160 bobutiker och 700 hängivna medarbetare runt om i Sverige finns vi alltid nära våra kunder. Vi tycker att den lokala närheten är viktig och vi tror att det är en av anledningarna till att vi valdes till Sveriges bästa fastighetsmäklare 2016 av svenska folket.

Om Länsförsäkringar
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Kontakter

Marcus Svanberg

Presskontakt VD 070-238 21 50

Relaterat innehåll