Pressmeddelande -

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Balanserad marknad i behov av politiska besked”

Både villa- och bostadsrättspriser sjönk med en procent på riksnivå under januari. En genomsnittlig villa kostar nu 3,1 miljoner kronor och snittpriset på bostadsrätter uppgår till strax över 2,4 miljoner kronor eller 37 229 kronor per kvadratmeter. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Även om köparna har viss fördel på bostadsmarknaden just nu har efterfrågan ökat i januari. Framförallt är välplanerade, mindre bostäder, i bra lägen det som driver prisutvecklingen. Både budgivningar och antal visningsbesökare visar här en bättre trend än på länge. Skärpta kreditvillkor och högre lånekrav från bankerna gör samtidigt att intresset för större bostäder är mindre än tidigare, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I centrala Malmö förblev bostadsrättspriserna oförändrade under januari. I övriga storstadsregioner sjönk priserna med en procent. På helårsbasis är dock bostadsrättspriserna i riket fortfarande oförändrade. Under det senaste året har bostadsrättspriserna minskat mest i Norrbotten, med en nedgång på 14,7 procent. Det län där bostadsrättspriserna i stället har ökat mest under det senaste året är Jämtland, med en uppgång på 28 procent.

– Den värsta krutröken efter räntebeskedet har nu lagt sig. De flesta kalkylerar med högre boendekostnader och är medvetna om den påverkan en vikande konjunktur kan ha framöver. Upplevelsen är dock att både köpare och säljare efterlyser klarare besked från den nya bostadsministern. Att uppskovsräntan för reavinster tas bort är en bra början för att öka rörligheten. Men för att långsiktigt uppnå en väl fungerande bostadsmarknad måste den nya regeringen skapa politiska överenskommelser för en avskaffad flyttskatt och anpassade kreditregleringar för förstagångsköpare, säger Marcus Svanberg.

Villapriserna har på riksnivå sjunkit med 3 procent under de senaste tre månaderna, medan de legat stilla på årsbasis. Under det senaste året sjönk priserna mest i Västerbottens län, där villapriserna gick ner med 6,9 procent. Det län med störst prisökning under samma period var Gotland, där villapriserna steg med 6,6 procent.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och kommunikationsansvarig
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Här kan du följa oss:

Webb: www.lansfast.se
Blogg: www.bostadskoll.com
Facebook: @lansfast.ab
Instagram: @lansfast.ab
Twitter: @lff_ab

Om statistiken

Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på försäljningen av 10 201 villor och 21 552 bostadsrätter under november 2018 – januari 2019. Tremånaderssiffran är en jämförelse med augusti 2018 – oktober 2018. Årssiffran är en jämförelse mellan november 2017 – januari 2018 och november 2018 – januari 2019. Rikssiffrorna beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Bilaga

Så har bostadsrättspriserna förändrats i storstäderna under de senaste tolv månaderna: 

Region 1 månad 3 månader 12 månader Medelpris (kr/kvm)
Riket - 1% - 3% ± 0% 37 229
Centrala Stockholm - 1% - 2% + 1% 85 955
Stor-Stockholm - 1% - 3% - 1% 54 185
Centrala Göteborg - 1% - 2% + 2% 58 066
Stor-Göteborg - 1% - 4% ± 0% 43 051
Centrala Malmö ± 0% ± 0% + 3% 31 126
Stor-Malmö - 1% - 2% + 2% 28 628


Så har villapriserna förändrats i storstäderna under de senaste tolv månaderna:

Region 1 månad 3 månader 12 månader Medelpris
Riket - 1% - 3% ± 0% 3 149 000
Stor-Stockholm - 1% - 3% - 4% 5 285 000
Stor-Göteborg ± 0% - 1% ± 0% 4 593 000
Stor-Malmö - 1% - 2% + 2% 4 143 000

Ämnen

  • Fastighetsförmedling

Kategorier

  • analyser och kommentarer

Om Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings vision är ”Trygga bostadsaffärer genom livet”. Idag är vi Sveriges snabbast växande fastighetsmäklare och den tredje största aktören i branschen. Med 165 bobutiker och över 800 hängivna medarbetare runt om i Sverige finns vi alltid nära våra kunder. Under 2018 förmedlade företaget cirka 22 000 objekt till ett försäljningsvärde av 47 miljarder kronor. Vi tycker att den lokala närheten är viktig och tror att det är en av anledningarna till att vi för tredje året i rad har Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex 2018.

Om Länsförsäkringar:

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Kontakter

Marcus Svanberg

Presskontakt VD 070-238 21 50

Relaterat innehåll