Pressmeddelande -

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Ränteoro och amorteringskrav minskar efterfrågan på stora bostäder”

Både villa- och bostadsrättspriserna sjönk på riksnivå med en procent under november. En genomsnittlig villa kostar 3 miljoner kronor och snittpriset på bostadsrätter uppgår till nära 2,5 miljoner kronor eller 36 531 kronor per kvadratmeter. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Hårdare bolåneregler i kombination med kommande räntehöjningar gör köparna mer avvaktande vad gäller stora bostäder och bostäder med hög avgift. Trenden är allra tydligast i storstäderna, men den minskade efterfrågan påverkar också bostadsrättspriserna i riket som helhet, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I november sjönk bostadsrättspriserna i Sverige. Störst är nedgången i Stor-Malmö och Stor-Göteborg där priserna backade med två procent. I centrala Malmö förblev priserna oförändrade. I övriga storstadsregioner sjönk bostadsrättspriserna med en procent.

– Köpare och säljare möts prismässigt i allt större utsträckning, vilket sammantaget leder till en hög omsättning av bostäder. Väntade räntehöjningar kommer dock snart att minska marginalerna i ekonomin för många svenskar. Ett angeläget nyårslöfte för den som planerar att byta bostad bör därför vara att budgetera för högre boendekostnader och att bygga upp en buffert, säger Marcus Svanberg.

Även villapriserna sjönk med en procent den gångna månaden. Även här står Stor-Malmö för den största nedgången – två procent. I övriga storstadsregioner sjönk priserna med en procent.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Här kan du följa oss:

Webb: www.lansfast.se
Blogg: www.bostadskoll.com
Facebook: @lansfast.ab
Instagram: @lansfast.ab
Twitter: @lff_ab

Om statistiken

Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på försäljningen av 15 627 villor och 28 392 bostadsrätter under september 2018 – november 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2018 – augusti 2018. Årssiffran är en jämförelse mellan september 2017 – november 2017 och september 2018 – november 2018. Rikssiffrorna beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Bilaga

Så har bostadsrättspriserna förändrats i storstäderna det senaste året: 

Region 1 månad 3 månader 12 månader Medelpris (kr/kvm)
Riket - 1% ± 0% - 2% 36 531
Centrala Stockholm - 1% ± 0% - 2% 86 907
Stor-Stockholm - 1% + 2% - 2% 54 573
Centrala Göteborg - 1% - 2% - 3% 58 717
Stor-Göteborg - 2% - 1% - 2% 42 867
Centrala Malmö ± 0% + 2% - 2% 30 501
Stor-Malmö - 2% - 3% - 1% 27 499

Så har villapriserna förändrats i storstäderna det senaste året:

Region 1 månad 3 månader 12 månader Medelpris
Riket - 1% - 3% ± 0% 3 025 000
Stor-Stockholm - 1% - 1% - 5% 5 588 000
Stor-Göteborg - 1% - 1% - 1% 4 514 000
Stor-Malmö - 2% - 3% ± 0% 4 082 000

Ämnen

  • Fastighetsförmedling

Kategorier

  • analyser och kommentarer

Om Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är Sveriges snabbast växande fastighetsmäklare och den tredje största aktören i branschen. Med 164 bobutiker och 800 hängivna medarbetare runt om i Sverige finns vi alltid nära våra kunder. Under 2017 förmedlade företaget cirka 22 000 objekt till ett försäljningsvärde av 48,7 miljarder kronor. Vi tycker att den lokala närheten är viktig och tror att det är en av anledningarna till att vi för tredje året i rad har Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex 2018.

Om Länsförsäkringar
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Kontakter

Marcus Svanberg

Presskontakt VD 070-238 21 50

Relaterat innehåll

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Fördel köparna om osäkerhetsfaktorer får effekt”

Både villa- och bostadsrättspriserna sjönk med en procent på riksnivå under december. En genomsnittlig villa kostar nu 2,9 miljoner kronor och snittpriset på bostadsrätter uppgår till nära 2,4 miljoner kronor eller 34 370 kronor per kvadratmeter. På helårsbasis förblev såväl villa- som bostadsrättspriser oförändrade under 2018. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.