Pressmeddelande -

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Goda förutsättningar för boprisökningar till våren

Villapriserna sjönk med 1 procent i december och snittpriset uppgår nu till 2,9 miljoner kronor. Bostadsrättspriserna förblev oförändrade under perioden. En genomsnittlig bostadsrätt kostar nu 2,6 miljoner kronor eller 37 435 kronor per kvadratmeter. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Trots färre bostäder till salu i december än samma månad 2018 hölls priserna tillfälligt nere av Riksbankens räntehöjning och lägre aktivitet under helgerna. På grund av bostadsbristen bedömer vi dock att bostadspriserna kommer att öka något under våren så länge konjunkturen är stabil och räntorna fortsatt låga, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I Stor-Göteborg steg villapriserna med 1 procent den gångna månaden. I övriga storstadsregioner låg priserna stilla. I riket som helhet sjönk villapriserna med 1 procent i december. På årsbasis har villapriserna i landet stigit med 5 procent.

– De stigande priserna gör det ännu svårare för unga och ensamhushåll att köpa bostad, speciellt i kombination med tuffa villkor för att få bolån. Under 2020 hoppas jag att regeringen tar sitt ansvar för att öka rörligheten på bostadsmarknaden så att fler får möjlighet att skaffa en bostad som passar deras livssituation. Ändrade amorteringsregler och kraftigt sänkt flyttskatt skulle göra stor skillnad för många, säger Marcus Svanberg.

I samtliga storstadsområden, utom centrala Malmö och Stor-Malmö, låg bostadsrättspriserna stilla den senaste månaden. I dessa två regioner visar priserna en nedgång med 1 procent i december. Även i riket förblev bostadsrättspriserna oförändrade den senaste månaden. Under förra året steg bostadsrättspriserna med 5 procent.

Bostadspriser i övriga landet
I 18 av 21 län visar både villa- och bostadsrättspriser på en stigande trend under 2019. Mest har villapriserna ökat i Kalmar län, med en uppgång på 9 procent. I Jämtlands län och på Gotland sjönk villapriserna mest under förra året, med en tillbakagång på 4 procent. De senaste 12 månaderna har bostadsrättspriserna ökat mest i Värmland – upp 16 procent och i Kalmar län har bostadsrättspriserna sjunkit mest det gångna året, med en nedgång på 6 procent.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och kommunikationsansvarig
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se
Pressbilder:
Marcus Svanberg
Genrebilder

Här kan du följa oss:
Webb: www.lansfast.se
Blogg: www.bostadskoll.com
Facebook: @lansfast.ab
Instagram: @lansfast.ab
Twitter: @lff_ab

Om statistiken
Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på försäljningen av 26 931 bostadsrätter och 13 051 villor under oktober 2019 – december 2019. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2019 – september 2019. Årssiffran är en jämförelse mellan oktober 2018 – december 2018 och oktober 2019 – december 2019. Rikssiffrorna beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Bilaga

Så har bostadsrättspriserna förändrats i storstäderna:

Region 1 månad 3 månader 12 månader Medelpris (kr/kvm)
Riket ± 0% ± 0% + 5% 37 435 kr
Centrala Stockholm ± 0% + 1% + 4% 92 125 kr
Stor-Stockholm ± 0% + 2% + 5% 58 258 kr
Centrala Göteborg ± 0% - 2% + 3% 60 882 kr
Stor-Göteborg ± 0% ± 0% + 4% 44 609 kr
Centrala Malmö - 1% - 1% + 6% 32 321 kr
Stor-Malmö - 1% - 4% + 7% 29 174 kr


Så har villapriserna förändrats
i storstäderna:

Region 1 månad 3 månader 12 månader Medelpris
Riket - 1% - 1% + 5% 2 925 000 kr
Stor-Stockholm ± 0% ± 0% + 4% 5 466 000 kr
Stor-Göteborg + 1% + 2% + 5% 4 805 000 kr
Stor-Malmö ± 0% ± 0% + 7% 4 068 000 kr

Ämnen

  • Fastighetsförmedling

Om Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings vision är ”Trygga bostadsaffärer genom livet”. Idag är vi Sveriges snabbast växande fastighetsmäklare och den tredje största aktören i branschen. Med 176 bobutiker och över 800 hängivna medarbetare runt om i Sverige finns vi alltid nära våra kunder. Under 2018 förmedlade företaget cirka 22 000 objekt till ett försäljningsvärde av 47 miljarder kronor. Vi tycker att den lokala närheten är viktig och tror att det är en av anledningarna till att vi för fjärde året i rad har Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex 2019.

Presskontakt

Marcus Svanberg

Presskontakt VD 070-238 21 50

Relaterade nyheter