Gå direkt till innehåll

Kontakt

Anders Tysklind

Anders Tysklind

Nationalparkschef Kosterhavet Kosterhavets nationalpark 010-224 47 41
Sofie Bernhardsson

Sofie Bernhardsson

Friluftslivssamordnare 010-224 51 22
Kristina Höök Patriksson

Kristina Höök Patriksson

Tillsynsstrateg 010-224 51 63
Gerda Roupe

Gerda Roupe

Utvecklingsledare miljömål Utvecklingsledare miljömål 010-2244533
Ann Larsson

Ann Larsson

Senior forskare Tjärnö marina laboratorium Göteborgs universitet 031-786 96 13
Anita Tullrot

Anita Tullrot

Projektledare LIFE Lophelia, Kosterhavet 010-224 47 42
Josefine Muñoz

Josefine Muñoz

Naturvårdsbiolog 010-224 53 46
Anna Hagelin

Anna Hagelin

Projektledare Enheten för vatten- och fiskprojekt 010-224 54 73
Lars Molander

Lars Molander

Länsfiskekonsulent 010-224 55 32
Josefin Nilsson

Josefin Nilsson

Naturvägledare Hornborgasjön 010-224 55 73
Maribel Basualdo Raneskog

Maribel Basualdo Raneskog

Länssamordnare ANDTS ANDTS 010-22 446 58
Charlotte Jeppsson Hagstrand

Charlotte Jeppsson Hagstrand

Övningsledare på Länsstyrelsen 010-224 53 94
Anna Blomberg

Anna Blomberg

Chef förvaltningsjuridiska funktionen 010-224 54 77

Annah Lintorp

Samordnare Klimatklivet Klimatklivet 010-224 43 44
Mia Bisther

Mia Bisther

Rovdjurshandläggare 010-224 56 83

Annika Löfgren Lundqvist

Samordnare civilt försvar Totalförsvar och civilt försvar 010-224 45 50
Catrine Nylén

Catrine Nylén

Länsjurist 010-224 46 36
Örjan Nilsson

Örjan Nilsson

Biolog, naturvårdshandläggare 010-224 51 67
Lennart Rådenmark

Lennart Rådenmark

Länssamordnare ANDT ANDT 010-224 45 29
Svante Sjöstedt

Svante Sjöstedt

Klimat- och energistrateg 010-224 46 83
Daniel Uddling

Daniel Uddling

Integrationsutvecklare 010-224 44 71
Lars-Gunnar Krantz

Lars-Gunnar Krantz

Bostadsstrateg 010-224 44 91
Andreas Lidholm

Andreas Lidholm

Länsarkitekt regional planering 010-224 45 99
Anton Halldén

Anton Halldén

Enhetschef, Länsstyrelsen i Jönköpings län Fiskeenheten 010-22 63 53
Adam Johansson

Adam Johansson

Projektledare, Länsstyrelsen i Jönköpings län 010-223 63 54
Monique Wannding

Monique Wannding

Enhetschef Enheten för miljö- och klimatsamverkan 010-2244478
Anneli Wejke

Anneli Wejke

Länsjurist 010-224 46 37

Svante Sjöstedt

Klimat- och energistrateg 010-224 46 83
Anna Blomberg

Anna Blomberg

Valansvarig valfrågor 010-224 54 77

Tjänsteperson i beredskap

Krisberedskap 010-224 40 00
Marja Fors

Marja Fors

Naturvårdshandläggare 010-224 52 98
Setareh Shahbazian Wahnström

Setareh Shahbazian Wahnström

Jämställdhetsutvecklare 010-224 45 17
Hedvig Stenius

Hedvig Stenius

Jämställdhetsutvecklare 010-224 46 70
Sofie Stålhand

Sofie Stålhand

Naturumföreståndare Hornborgasjön 010-224 56 59
Landshövding

Landshövding

Anders Danielsson 010-2244663

Sophie Nilsson

Utvecklare mäns våld mot kvinnor 010-220 445 19
Jennifer Hood

Jennifer Hood

Biolog Naturreservat 010-224 44 98
Jan Mogol

Jan Mogol

Presskontakt Pressansvarig 010-224 45 52
Anita Nilsson

Anita Nilsson

Presskontakt Pressansvarig 010-224 45 46
Maria Thyrell

Maria Thyrell

Presskontakt Kommunikationsstrateg 010-224 43 60
Anna Brodin

Anna Brodin

Presskontakt Kommunikatör 010-224 43 21
Emma Wahlstedt

Emma Wahlstedt

Presskontakt Kommunikatör pandemilagen 010-224 53 78

Kommunikationschef
KommunikationschefAnnika Braide 010-224 45 43

RättschefRättschefClaire Melin
 010-224 43 64

HR-chef 


HR-chef 


Jessica Rönnberg
 010-224 45 84


Budget- och controllerchef


Budget- och controllerchef

Jonas Lundqvist 010-224 46 51

Chef, samhällsavdelningen


Chef, samhällsavdelningen


Lena Malm
 010-224 46 57

Chef, avdelningen för verksamhetsstöd

Chef, avdelningen för verksamhetsstöd

Lenny Lämber
 010-224 48 23


Chef, Länsstyrelsernas IT-avdelningChef, Länsstyrelsernas IT-avdelning


Magnus Peterson 
010-224 43 83

Chef, länsledningens kansli


Chef, länsledningens kansli


Mikael Cullberg
 010-224 43 23


Chef, vattenavdelningenChef, vattenavdelningen


Sandra Brantebäck 
010-224 48 57

Chef, naturavdelningenChef, naturavdelningen


Sven Swedberg 010-224 47 12


Chef, miljöskyddsavdelningenChef, miljöskyddsavdelningen


Ulrika Samuelsson 010-224 54 35

Ingrid Guldbrand

Ingrid Guldbrand

Chef landsbygdsavdelningen Länsstyrelsen i Västra Götaland 010-224 56 64

Vi arbetar för det hållbara samhället

Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering. Våra verktyg är rådgivning och vägledning, beslut och tillståndsgivning, tillsyn samt beslut om ekonomiska bidrag. Agenda 2030 är en viktig utgångspunkt när vi styr och planerar vårt arbete. Social hållbarhet är det yttersta målet, ekonomisk hållbarhet är ett medel för att nå dit och miljömässig hållbarhet sätter ramarna får hur vi kan förverkliga det hållbara samhället.

Länsstyrelsen Västra Götaland
Södra Hamngatan 3
411 14 Göteborg
Sverige