Gå direkt till innehåll

Kontakt

Sofie Bernhardsson

Sofie Bernhardsson

Friluftslivssamordnare 010-224 51 22
Kristina Höök Patriksson

Kristina Höök Patriksson

Tillsynsstrateg 010-224 51 63
Gerda Roupe

Gerda Roupe

Utvecklingsledare miljömål Utvecklingsledare miljömål 010-2244533
Ann Larsson

Ann Larsson

Senior forskare Tjärnö marina laboratorium Göteborgs universitet 031-786 96 13
Anita Tullrot

Anita Tullrot

Projektledare LIFE Lophelia, Kosterhavet 010-224 47 42
Josefine Muñoz

Josefine Muñoz

Naturvårdsbiolog 010-224 53 46
Anna Hagelin

Anna Hagelin

Projektledare Enheten för vatten- och fiskprojekt 010-224 54 73
Lars Molander

Lars Molander

Länsfiskekonsulent 010-224 55 32
Josefin Nilsson

Josefin Nilsson

Naturvägledare Hornborgasjön 010-224 55 73
Maribel Basualdo Raneskog

Maribel Basualdo Raneskog

Länssamordnare ANDTS ANDTS 010-22 446 58
Charlotte Jeppsson Hagstrand

Charlotte Jeppsson Hagstrand

Övningsledare på Länsstyrelsen 010-224 53 94
Anna Blomberg

Anna Blomberg

Chef förvaltningsjuridiska funktionen 010-224 54 77

Annah Lintorp

Samordnare Klimatklivet Klimatklivet 010-224 43 44
Mia Bisther

Mia Bisther

Rovdjurshandläggare 010-224 56 83

Annika Löfgren Lundqvist

Samordnare civilt försvar Totalförsvar och civilt försvar 010-224 45 50
Catrine Nylén

Catrine Nylén

Länsjurist 010-224 46 36
Örjan Nilsson

Örjan Nilsson

Biolog, naturvårdshandläggare 010-224 51 67
Lennart Rådenmark

Lennart Rådenmark

Länssamordnare ANDT ANDT 010-224 45 29
Svante Sjöstedt

Svante Sjöstedt

Klimat- och energistrateg 010-224 46 83
Daniel Uddling

Daniel Uddling

Integrationsutvecklare 010-224 44 71
Lars-Gunnar Krantz

Lars-Gunnar Krantz

Bostadsstrateg 010-224 44 91
Andreas Lidholm

Andreas Lidholm

Länsarkitekt regional planering 010-224 45 99
Anton Halldén

Anton Halldén

Enhetschef, Länsstyrelsen i Jönköpings län Fiskeenheten 010-22 63 53
Adam Johansson

Adam Johansson

Projektledare, Länsstyrelsen i Jönköpings län 010-223 63 54
Monique Wannding

Monique Wannding

Enhetschef Enheten för miljö- och klimatsamverkan 010-2244478
Anneli Wejke

Anneli Wejke

Länsjurist 010-224 46 37

Svante Sjöstedt

Klimat- och energistrateg 010-224 46 83
Anna Blomberg

Anna Blomberg

Valansvarig valfrågor 010-224 54 77

Tjänsteperson i beredskap

Krisberedskap 010-224 40 00
Marja Fors

Marja Fors

Naturvårdshandläggare 010-224 52 98
Setareh Shahbazian Wahnström

Setareh Shahbazian Wahnström

Jämställdhetsutvecklare 010-224 45 17
Hedvig Stenius

Hedvig Stenius

Jämställdhetsutvecklare 010-224 46 70
Sofie Stålhand

Sofie Stålhand

Naturumföreståndare Hornborgasjön 010-224 56 59
Landshövding

Landshövding

Anders Danielsson 010-2244663

Sophie Nilsson

Utvecklare mäns våld mot kvinnor 010-220 445 19
Jennifer Hood

Jennifer Hood

Biolog Naturreservat 010-224 44 98
Jan Mogol

Jan Mogol

Presskontakt Pressansvarig 010-224 45 52
Anita Nilsson

Anita Nilsson

Presskontakt Pressansvarig 010-224 45 46
Maria Thyrell

Maria Thyrell

Presskontakt Kommunikationsstrateg 010-224 43 60
Anna Brodin

Anna Brodin

Presskontakt Kommunikatör 010-224 43 21
Emma Wahlstedt

Emma Wahlstedt

Presskontakt Kommunikatör pandemilagen 010-224 53 78

Kommunikationschef
KommunikationschefAnnika Braide 010-224 45 43

RättschefRättschefClaire Melin
 010-224 43 64

HR-chef 


HR-chef 


Jessica Rönnberg
 010-224 45 84


Budget- och controllerchef


Budget- och controllerchef

Jonas Lundqvist 010-224 46 51

Chef, samhällsavdelningen


Chef, samhällsavdelningen


Lena Malm
 010-224 46 57

Chef, avdelningen för verksamhetsstöd

Chef, avdelningen för verksamhetsstöd

Lenny Lämber
 010-224 48 23


Chef, Länsstyrelsernas IT-avdelningChef, Länsstyrelsernas IT-avdelning


Magnus Peterson 
010-224 43 83


Chef, landsbygdsavdelningenChef, landsbygdsavdelningen


Marie Andreasson 010-224 52 45
Chef, länsledningens kansli


Chef, länsledningens kansli


Mikael Cullberg
 010-224 43 23


Chef, vattenavdelningenChef, vattenavdelningen


Sandra Brantebäck 
010-224 48 57

Chef, naturavdelningenChef, naturavdelningen


Sven Swedberg 010-224 47 12


Chef, miljöskyddsavdelningenChef, miljöskyddsavdelningen


Ulrika Samuelsson 010-224 54 35