Gå direkt till innehåll

Kontakt

Anders Tysklind

Anders Tysklind

Nationalparkschef Kosterhavet Kosterhavets nationalpark 010-224 47 41

Sofie Bernhardsson

Friluftslivssamordnare Västra Götaland 010-224 45 00
Kristina Höök Patriksson

Kristina Höök Patriksson

Verksamhetsledare miljösamverkan 010-224 51 63
Gerda Roupe

Gerda Roupe

Utvecklingsledare klimat- och miljömålsenheten 010-2244533
Ann Larsson

Ann Larsson

Senior forskare Tjärnö marina laboratorium Göteborgs universitet 031-786 96 13
Anita Tullrot

Anita Tullrot

Projektledare LIFE Lophelia, Kosterhavet 010-224 47 42
Josefine Muñoz

Josefine Muñoz

Naturvårdsbiolog 010-224 53 46
Anna Hagelin

Anna Hagelin

Projektledare Enheten för vatten- och fiskprojekt 010-224 54 73
Lars Molander

Lars Molander

Länsfiskekonsulent 010-224 55 32
Josefin Nilsson

Josefin Nilsson

Naturvägledare Hornborgasjön 010-224 55 73
Maribel Basualdo Raneskog

Maribel Basualdo Raneskog

Länssamordnare ANDTS ANDTS 010-22 446 58

Annah Lintorp

Handläggare klimat- och miljömålsenheten 010-224 43 44
Mia Bisther

Mia Bisther

Rovdjurshandläggare 010-224 56 83

Annika Löfgren Lundqvist

Samordnare civilt försvar Totalförsvar och civilt försvar 010-224 45 50
Örjan Nilsson

Örjan Nilsson

Biolog, naturvårdshandläggare 010-224 51 67
Svante Sjöstedt

Svante Sjöstedt

Klimatstrateg 010-224 46 83
Daniel Uddling

Daniel Uddling

Integrationsutvecklare 010-224 44 71
Andreas Lidholm

Andreas Lidholm

Länsarkitekt regional planering 010-224 45 99
Anton Halldén

Anton Halldén

Enhetschef, Länsstyrelsen i Jönköpings län Fiskeenheten 010-22 63 53
Adam Johansson

Adam Johansson

Projektledare, Länsstyrelsen i Jönköpings län 010-223 63 54
Monique Wannding

Monique Wannding

Chef, miljöskyddsavdelningen 010-2244478
Anneli Wejke

Anneli Wejke

Länsjurist 010-224 46 37

Tjänsteperson i beredskap

Krisberedskap 010-224 40 00
Marja Fors

Marja Fors

Naturvårdshandläggare 010-224 52 98
Hedvig Stenius

Hedvig Stenius

Jämställdhetsutvecklare 010-224 46 70
Sofie Stålhand

Sofie Stålhand

Funktionschef Hornborgasjön 010-224 56 59
Jennifer Hood

Jennifer Hood

Biolog Naturreservat 010-224 44 98
Jan Mogol

Jan Mogol

Pressansvarig 010-224 45 52
Jonas Lundqvist

Jonas Lundqvist

Budget- och controllerchef 010-224 46 51
Lena Malm

Lena Malm

Chef, samhällsavdelningen 010-224 46 57
Lenny Lämber

Lenny Lämber

Chef, avdelningen för verksamhetsstöd 010-224 48 23
Magnus Peterson

Magnus Peterson

Chef, länsstyrelsernas IT-avdelning 010-224 43 83
Sandra Brantebäck

Sandra Brantebäck

Chef, vattenavdelningen 010-224 48 57
Sven Swedberg

Sven Swedberg

Chef, naturavdelningen 010-224 47 12
Anne-Charlotte Horgby

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef Länsstyrelsen i Västra Götaland 010-224 42 36
Linda Andersson

Linda Andersson

Kommunikatör Länsstyrelsen Västra Götaland 0736-60 18 35
Sara Ejvegård

Sara Ejvegård

Kommunikatör 0722-295 126
Karin Ladberg

Karin Ladberg

Kommunikationsstrateg Västra Götaland 072-705 08 16
Maria Adervall

Maria Adervall

Presskommunikatör Länsstyrelsen Västra Götaland 073 095 64 19
Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt Länsstyrelsen Västra Götaland 010-224 42 65
Malin Herin

Malin Herin

Naturumsföreståndare, Hornborgasjön Hornborgasjön 010-224 55 70
Lisa Montan

Lisa Montan

Biträdande valansvarig 010-2244757

Beatrice Alenius

Marinbiolog och projektledare Länsstyrelsen Västra Götaland 010-224 44 75

Per Moksnes

Forskare vid institutionen för marina vetenskaper Göteborgs universitet 0732-57 62 24

Sofia Ring

Vilthandläggare Viltenheten, Länsstyrelsen Västra Götaland 010-22 45 521

Per-Ola Åström

Antikvarie Kulturmiljöenheten 010-224 52 70, 076-134 48 50
Nardono Nimpuno

Nardono Nimpuno

Enhetschef klimat och miljömålsenheten Västra Götaland 010-2244201
Håkan Alexandersson

Håkan Alexandersson

Beredskapshandläggare Enheten för samhällsskydd och beredskap 070-325 45 02

Magnus Kryssare

pressekreterare Vattenfall Vattenkraft AB 076-769 56 07

Gunnar Lagerkvist

Handläggare Länsstyrelsen Värmland 010-224 74 79

Laila Gibson

Kommunikationsansvarig Vänerrådet Vänersamarbetet 076-78 72 798
Dan Hellman

Dan Hellman

Handläggare, enheten för vattenärenden Länsstyrelsen Västra Götaland 010-2244 854

Erik Wallentin

Funktionschef, enheten för vattenärenden Länsstyrelsen Västra Götaland 010-2244368
Yusra Moshtat

Yusra Moshtat

Länsmiljöingenjör Västra Götaland 076-1469303
Helena Sandmer

Helena Sandmer

Handläggare på klimat- och miljömålsenheten Västra Götaland 010-2244548

Birgitta Alexandersson

handläggare, enheten för industri, avlopp och infratillsyn 010-22 44 686
David Berger

David Berger

Handläggare, fiskenheten 010-224 51 13

Therese Jansson

Handläggare, fiskenheten 010-22 44 701
Pehr Johansson

Pehr Johansson

chef för Länsstyrelsens funktion för räddningstjänst och krisberedskap Västra Götaland 010-224 48 58
Ingrid Guldbrand

Ingrid Guldbrand

Chef, landsbygdsavdelningen Länsstyrelsen i Västra Götaland 010-224 56 64

Vi arbetar för det hållbara samhället

Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering. Våra verktyg är rådgivning och vägledning, beslut och tillståndsgivning, tillsyn samt beslut om ekonomiska bidrag. Agenda 2030 är en viktig utgångspunkt när vi styr och planerar vårt arbete. Social hållbarhet är det yttersta målet, ekonomisk hållbarhet är ett medel för att nå dit och miljömässig hållbarhet sätter ramarna får hur vi kan förverkliga det hållbara samhället.

Länsstyrelsen Västra Götaland
Södra Hamngatan 3
411 14 Göteborg
Sverige