Gå direkt till innehåll
Brännefjäll. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland
Brännefjäll. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Pressmeddelande -

Brännefjäll - nytt naturreservat i Lilla Edet

Brännefjäll är ett drygt 40 hektar stort skogsområde sydost om Lilla Edet. Nu blir det skyddat som naturreservat genom beslut av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Genom området går en bergsrygg som har gett namn åt naturreservatet. Uppe på höjderna finns äldre hällmarkstallskog med gott om död ved. Det finns även blötare partier med sumpskog. I östra delen av reservatet växer ekskog i branterna. Här finns även en del gamla ekar med stora, vida kronor.

- Brännefjäll är ett trevligt område för skogspromenader och svampplockning, säger biologen Jennifer Hood på Länsstyrelsen.

Naturvårdsverket köpte ursprungligen området för att använda det som bytesmark vid reservatsbildning. Men när en inventering visade att det finns höga naturvärden i skogen så bestämdes det att området är lämpligt att skydda som naturreservat.

- Området har potential att på sikt bli fin naturskog med mycket död ved och en bra livsmiljö för hotade arter, säger Jennifer Hood.

Ämnen

Taggar

Regioner


Vi arbetar för det hållbara samhället

Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering. Våra verktyg är rådgivning och vägledning, beslut och tillståndsgivning, tillsyn samt beslut om ekonomiska bidrag. Agenda 2030 är en viktig utgångspunkt när vi styr och planerar vårt arbete. Social hållbarhet är det yttersta målet, ekonomisk hållbarhet är ett medel för att nå dit och miljömässig hållbarhet sätter ramarna för hur vi kan förverkliga det hållbara samhället.

Presskontakt

Jennifer Hood

Jennifer Hood

Biolog Naturreservat 010-224 44 98
Jan Mogol

Jan Mogol

Presskontakt Pressansvarig 010-224 45 52