Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Så här ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Västra Götaland vecka 29

Hälften av länets kommuner rapporterar fortfarande brister i efterlevnaden. De senaste dagarnas kyla har däremot förflyttat trängselproblematiken från badstränderna till affärer och köpcentrum. Det rapporterar Länsstyrelsen i Västra Götaland till regeringen under vecka 29.

Veckans rapport påminner i mångt och mycket om förra veckans. Drygt hälften av kommunerna rapporterar fortfarande brister i efterlevnaden. Med andra ord – det har varken blivit bättre eller sämre.

Vädret styr våra rörelser
Vädret styr som alltid hur vi rör oss under sommaren. Det i skrivande stund instabila vädret lockar människor från badstränderna, in i städerna. Museer och djurparker rapporterar om god följsamhet, medan affärer och köpcentrum upplever vissa problem med trängsel.

Bekymmer framåt natten
Serveringsställen har fortfarande bekymmer framåt natten. Verksamhetsutövarna sköter sig på det hela taget fortsatt utmärkt, men med ökat alkoholintag tenderar besökarnas respekt för social distansering avta.

Viss trängsel på några linjer
Kollektivtrafiken rapporterar om en nästan halverad mängd resenärer jämfört med motsvarande tid förra året. Läget är på det hela taget gott, men det finns fortsatt vissa problem med trängsel på och i anslutning till några särskilt populära linjer. Främst i Göteborg.

Nästa sammanfattning
Nästa sammanfattning av lägesbilden äger rum onsdagen den 22 juli. Vi skickar givetvis ut ett pressmeddelande.

Kontaktperson:
Ulrika Samuelsson
Krisledningschef
010-224 54 35
073-660 54 66
ulrika.samuelsson@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Tillsammans bromsar vi smittspridningen
Läget är fortsatt allvarligt, därför är det viktigt att vi alla fortsätter hålla i och hålla ut. Vi har alla ansvar för att hjälpa till att bromsa smittspridningen genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

  • Håll avstånd, både inne och ute
  • Tvätta händerna noga och ofta
  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Res ansvarsfullt. Undvik så långt det är möjligt resor med färdmedel där det inte går att boka plats.
  • Undvik platser med mycket folk och trängsel
  • Undvik större sociala sammanhang som exempelvis dop, fester och begravningar
  • Personer i riskgruppen – var extra noga med att följa råden

Ämnen

Taggar

Regioner


Vi arbetar för det hållbara samhället. Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering. Våra verktyg är rådgivning och vägledning, beslut och tillståndsgivning, tillsyn samt beslut om ekonomiska bidrag. 

Presskontakt

Jan Mogol

Jan Mogol

Presskontakt Pressansvarig 010-224 45 52