Pressmeddelande -

Läkemedelsverket lyfter frågan om hållbar utveckling av läkemedel under Svenska ambassadens temaveckor om hälsa

Läkemedelsverket och Svenska ambassaden arrangerar den 4 maj ett rundabordssamtal på temat hållbar utveckling för läkemedel.  Samtalet är en del av ambassadens aktiviteter under temaveckorna om hälsa och vård på House of Sweden i Washington. Syftet är att skapa en god plattform för givande möten mellan länderna.

Inbjudna till mötet är bl.a. de amerikanska läkemedels- och naturvårdsverken, industri, frivilligorganisationer samt forskningsrepresentanter. Hållbar utveckling för läkemedel kommer att diskuteras utifrån frågan om tillgång på rent vatten. Från Läkemedelsverket deltar myndighetens generaldirektör Christina Åkerman och miljöchef Charlotte Unger.

– Vi ser framemot att under detta samtal utveckla vårt samarbete med fokus på betydelsen av en ren miljö för att uppnå en god folk- och djurhälsa säger Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman.

En hållbar global utveckling innebär att resurser ska användas på ett sätt som är långsiktigt effektivt och säkerställer att nuvarande generationers behov tillgodoses utan att äventyra kommande generationers förmåga att uppfylla sina behov. I det ligger en framsynt och uthållig hantering av gemensamma resurser, globala såväl som nationella, och en utveckling som tar hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter.

Under 2000-talet har bl.a. svenska forskningsresultat visat på förorening av vatten vid tillverkning av läkemedel i Indien i en omfattning som allvarligt kan påverka människors och djurs hälsa, samt deras miljö.

Läkemedelverket har i sin rapport till regeringen 2009 föreslagit möjligheter att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel.

Mer information

Charlotte Unger
Miljöchef
018-17 46 00
070-517 22 78

Ämnen

  • Kemikalieindustri

Kategorier

  • läkemedel
  • tillverkning
  • hållbar utveckling
  • miljö
  • usa
  • sveriges ambassad
  • house of sweden

Regioner

  • Uppsala

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter och kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se

Kontakter

Pär-Anders Jonsgården

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsenheten 018 -18 36 33

Therese Smedberg

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsenheten 018-17 46 31

Relaterat innehåll