Gå direkt till innehåll
Omslagsbild: Katedralen i Västerås
Omslagsbild: Katedralen i Västerås

Pressmeddelande -

​Katedralen i Västerås: en gripande dold arkitekturhistoria

Det har länge saknats ett bokverk om Västerås domkyrka. Nu är den skriven, rikt illustrerad på 400 sidor. Med enastående kunskap och bredd ger nu Sveriges främste arkitekturhistoriker Fredric Bedoire rättvisa åt denna märkliga katedrals historia.

I en medryckande berättelse låter författaren människor och skeenden i det omgivande samhället från 1200-talet till idag samspela med byggnaden, enskilda inventarier och konsten. 
   Den gotiska katedralens ovanligt komplicerade byggnadshistoria och dess sakrala konst av hög europeisk klass behandlas i ett samhällshistoriskt perspektiv. Medeltidens lyskraft i altarskåp, textilier och dokument avspeglar biskopars täta kontakter med Europa, de storpolitiska spelen och inte minst närheten till gruvornas rikedom i Bergslagen.

På 1600-talet träder biskopen Johannes Rudbeckius fram som religiös, social och kulturell förnyare med domkyrkan som centrum i en dynamisk lärdomsmiljö. Tre restaureringar under perioden 1860–1960 ger Västerås domkyrka ytterligare en betydelsefull plats i svensk arkitekturhistoria, knuten till olika skeden i industrisamhällets historia.

Katedralen i Västerås är en dramatisk berättelse om hur kristen, religiös åskådning och ritual förändras under skilda ekonomiska, politiska och sociala villkor. Kyrkohistorien vävs samman med arkitektur- och konsthistoria, ekonomisk historia och inte minst ett spännande persongalleri med människor av vitt skilda slag: kungar och biskopar, borgare och bergsmän, arkitekter, konstnärer och hantverkare.

Till lite mer uppseendeväckande nyheter är att Erik XIV:s stiliga nyantika marmorsarkofag är ritad av Gustav III:s favoritarkitekt Louis Jean Desprez och med största sannolikhet ämnad åt kungen själv.

I sitt förord understryker biskopen Mikael Mogren att ”Fredric Bedoire är en forskare som med sin enastående bredd kan göra rättvisa åt den historiska helhet där enskilda inventarier samspelar med byggnadens, konstens och samhällets förändring … År 1923 var förra gången som det utkom ett genomgripande verk om Västerås domkyrka. Det är hög tid för en ny bok eftersom vi alla står inför utmaningen att förmedla vårt gemensamma kulturarv till dagens människor, oavsett generation, härkomst och livsåskådning. I det perspektivet är det ett väsentligt bidrag som Fredric Bedoire lämnar till framtiden.”

Fredric Bedoire är professor em. i arkitekturhistoria vid Kungl. Konsthögskolan, docent i konstvetenskap vid Stockholms universitet och hedersledamot i Konstakademien. Bland hans många böcker kan särskilt nämnas tvåbandsverket Den svenska arkitekturens historia (2015). På Langenskiölds förlag har han givit ut Turist på 1800-talet. Bilder från de första tågresenärerna (2016), Villastan – en sluten värld för Stockholms ekonomiska och kulturella elit (2017) och Adelcrantz och kärleken till konsterna (2017). Han har uppmärksammats bland annat med Stora Fackbokspriset (2016) och Stora historikerpriset (2017) samt Konungens guldmedalj i tolfte storleken för sina ”framstående insatser inom svenskt akademiväsende och som arkitekturhistoriker” (2018).

Boken släpps i augusti. För intervjuer, recensionsexemplar och andra frågor, kontakta Vilhelm Hanzén:
0736-90 74 09 eller vilhelm@gulpr.se

Ämnen


Om
Bokförlaget Langenskiöld - litet förlag, stort hjärta. Vi är ett personlig litet förlag som ger ut kvalitetsböcker med hjärta & spets inom konst, kultur, samhälle, barn & ungdom

Företagsfakta
Bokförlaget Langenskiölds VD och förlagschef heter Susanne Hamilton. Bokförlaget Langenskiöld ger ut fantastiska praktverk, de finaste presentböckerna, och barnböcker med hög språk och tryckkvalitét. Förlaget ägs av Alba Langenskiölds Stiftelse vars syfte är att stödja kultur- och samhällsnyttiga projekt i Sverige och utomlands.

Bokförlaget Langenskiöld

Kindstugatan 16 • 111 31
Stockholm • Telefon 08-663 90 50

Läs mer på www.langenskiolds.se

Beställ recensionsexemplar
på angela.ljungblad@langenskiolds.se

Presskontakt

Vilhelm Hanzén

Vilhelm Hanzén

Presskontakt Gul PR Presskontakt 0736907409

Relaterat innehåll

Hos oss hittar du böcker av högsta kvalitet med inspirerande och bildande innehåll.

Vi ger ut böcker som är angelägen, underhållande och vackra inom konst & kultur, historia, samhällengagemang, barn & ungdom. Vi erbjuder uppdragsutgivning till företag och institutioner, arrangerar bokcirklar. Våra böcker är populära gåvor till bemärkelsedagar och andra uppvakningar. Många av våra författare går att boka till t ex kick-off.