Gå direkt till innehåll
Susanne Hamilton ny ordförande för Svensk Bokkonst 2013

Pressmeddelande -

Susanne Hamilton ny ordförande för Svensk Bokkonst 2013

När Svensk Bokkonst firade 80 år den 11 april lämnade Kristina Ahlinder, VD för Svenska Förläggareföreningen, över ordförandeskapet till Susanne Hamilton, VD och förläggare på Langenskiölds Bokförlag och f.d. ordförande för NOFF- Nordiska oberoende förlags förening.

Miniintervju med Susanne Hamilton:

Vad händer i Svensk Bokkonst framöver?
-Vi tänker fortsätta på den inslagna linjen: att med kraft genomföra det påbörjade utvecklingsarbetet med starkare marknadsföring, grafisk profil, tydligare bedömningsgrunder och tätare samarbete med medlemmarna och bokbranschen.

Har du någon agenda?
-Den ska vi presentera efter vårt första styrelsemöte i juni. Till dess kan man besöka vår nya hemsida med författare i fokus www.langenskiold.se som öppnar idag. Där kommer jag att ha en blogg som beskriver ett förlag inifrån, hur vi jobbar, tänker, arbetar och hur roligt vi har. När alla pratar om att bokbranschen är i kris och att allt handlar om att hitta nya affärsmodeller så glöms det magiska berättandet bort. 

”Böcker är inte blott varor -de är levande mänskliga tankar.” -Philip van Doren Stern

Är inte e-boken ett hot mot den tryckta boken?
-Nej, den är ett utmärkt komplement. Däremot kommer den digitala försäljningen av tryckta böcker – via nätbokhandeln – att ställa helt nya krav på bokomslagens visuella slagkraft och tydlighet. Svensk Bokkonsts årliga tävling där en jury utser de 25 bästa böckerna verkar stimulerande och ökar kreativitet och experimentlusta. Svensk Bokkonst bidrar härigenom till en smakfostran som i förlängningen leder till en allmän förfining av känslan. En intressant reflektion är att när digitala texter invaderar läsandet, uppmärksammar t.ex. bokbranschen i Storbritannien en ung bokformgivare som David Pearson, som bland annat gett nyutgåvor av George Orwell i Penguin Classics ett så tydligt grafiskt uttryck att försäljningen skjutit i höjden.

Susanne Hamiltons farfar Bror Zachrisson tog initiativet till Svensk Bokkonst 1933. När bokbranschen nu befinner sig i den största förändringsprocessen sedan Gutenberg sluts cirkeln och den grafiska profilen står åter i centrum. Läs hennes hennes jubileumskrönika i Svensk Bokonsts Jubileumsskrift på hennes bloggen; "Svensk Bokkonst visar vägen in i framtiden".

Föreningen Svensk Bokkonsts (SB) ändamål är att stimulera till hög kvalitet inom svensk bokproduktion bland annat genom att årligen välja ut de 25 böcker ur det senaste årets produktion, vilka i sammanhanget anses särskilt förtjänst fulla. Urvalet görs av en jury och redovisas i en katalog och på hemsidan. De utvalda presenteras och premieras på Kungliga biblioteket i samband med en vernissage varje år. Se www.svenskbokkonst.se

Alba Langenskiölds Stiftelse och Bokförlaget Langenskiöld. År 2002 startade stiftelsen Bokförlaget Langenskiölds för att fylla den lucka som uppstått till följd av den sjunkande lönsamheten inom förlagsbranschen. Genom bokförlaget vill man möjliggöra att angelägna och kulturellt intressanta böcker ges ut. Böcker som inte anses ekonomiskt lönsamma men väldigt viktiga. Detta har kommit att bli stiftelsens stora ekonomiska engagemang. www.langenskiolds.se


Ämnen

Kategorier


Bokförlaget Langenskiöld

Köpmangatan 9 • 111 31 Stockholm • Telefon 08-663 90 50


Läs mer på www.langenskiolds.se och www.questionbooks.se

Beställ recensionsexemplar på info@langenskiolds.se

Presskontakt

Vilhelm Hanzén

Vilhelm Hanzén

Presskontakt Gul PR Presskontakt 0736907409

Hos oss hittar du böcker av högsta kvalitet med inspirerande och bildande innehåll.

Vi ger ut böcker som är angelägen, underhållande och vackra inom konst & kultur, historia, samhällengagemang, barn & ungdom. Vi erbjuder uppdragsutgivning till företag och institutioner, arrangerar bokcirklar. Våra böcker är populära gåvor till bemärkelsedagar och andra uppvakningar. Många av våra författare går att boka till t ex kick-off.