Gå direkt till innehåll
Ny bok! ​Vägen från passiv bisittare till aktiv beslutstagare

Pressmeddelande -

Ny bok! ​Vägen från passiv bisittare till aktiv beslutstagare

Det sägs att vi tar omkring 35 000 beslut varje dag. Trots att majoriteten av beslut sker undermedvetet så finns det en avgörande del som bör göras ytterst medvetet. I den nya boken Det är upp till dig! vill författarna få fler att gå från passiva bisittare, som litar på magkänsla och slump, till aktiva beslutstagare.

Vem vill inte bli en bättre beslutsfattare? Varje dag ställs vi inför olika val, såväl privat som i arbetslivet. Många gånger verkar bostadsköp, val av partner, nya jobb eller ett företags marknadsstrategi att avgöras på magkänsla eller slump, eller rentav passivitet och gammal vana. Men i själva verket kan beslutsfattande vara en mycket medveten och analytisk process som ger tydliga ledare, självständiga medarbetare, bättre resultat och effektivare organisationer.

I Det är upp till dig! presenterar författarna Love Ekenberg, Harald Kjellin och Kristina Sygel konkreta modeller och strategier som hjälper läsarna att komma fram till genomtänkta beslut. Med perspektiv från psykologi, matematik och data- och systemvetenskap lär vi oss förmågan att fatta beslut. Det handlar om strategiskt tänkande, om ledarskap och organisationsutveckling. Framför allt handlar det om vårt eget ansvar att bli aktiva och skickliga beslutsfattare. Författarna benar upp det under rubriker som: Ta ditt ansvar, Prioritera rätt, Undvik inte alla risker och många fler.

Visst handlar det någon enstaka gång om ren tur, men utan strukturer och analys är beslutsfattande mycket svårt. Kärnan i det hela är behovet av bra modeller och relevant kunskap. Helt enkelt:

* Ju bättre metoder som används, desto bättre beslut kan fattas.

* Ju mer korrekt information som finns tillgänglig att använda, desto bättre beslut kan fattas.

* Ju mer struktur man kan få i en beslutssituation, desto bättre beslut kan fattas.

Boken vänder sig till alla som på allvar vill vinna verklig framgång för sig själv och sin organisation. Och till dem som verkligen vill engageras i sitt eget och andras liv, men inte minst till nuvarande och framtida ledare.

“Men varför har så många människor svårt att fatta beslut? Det finns olika anledningar till det: håglöshet, osäkerhet eller att vi ser oss som offer i en omgivning som inte kan kontrolleras. Det kan också bero på kunskapsbrist, likgiltighet, rädsla eller bekvämlighet.

Det här är ofta svårt att frigöra sig från, men om viljan och förmågan att fatta beslut saknas, utnyttjas sällan alla möjligheter. Man blir mer av en passiv bisittare i sitt eget liv, eller orsakar oavsiktlig skada för andra genom sin passivitet. Istället för att leva fullt ut reduceras man till en människa i den grå massan. Såväl historien som vår nutid är tyvärr fyllda med exempel på vad sådana gråa massor kan ställa till med. “
 
— ur boken

Love Ekenberg, Harald Kjellin och Kristina Sygel är forskare och konsulter med omfattande erfarenhet av beslutsprocesser inom mängder av sammanhang, bland annat ledarskapsutveckling, samhällsplanering och psykiatri.

Relaterade länkar

Ämnen


Om
Bokförlaget Langenskiöld - litet förlag, stort hjärta. Vi är ett personlig litet förlag som ger ut kvalitetsböcker med hjärta & spets inom konst, kultur, samhälle, barn & ungdom

Företagsfakta
Bokförlaget Langenskiölds VD och förlagschef heter Susanne Hamilton. Bokförlaget Langenskiöld ger ut fantastiska praktverk, de finaste presentböckerna och barn- och ungdomsböcker. Förlaget ägs av Alba Langenskiölds Stiftelse vars syfte är att stödja kultur- och samhällsnyttiga projekt i Sverige och utomlands.

Bokförlaget Langenskiöld

Kindstugatan 16 • 111 31
Stockholm • Telefon 08-663 90 50

Läs mer på www.langenskiolds.se

Beställ recensionsexemplar
på angela.ljungblad@langenskiolds.se

Presskontakt

Vilhelm Hanzén

Vilhelm Hanzén

Presskontakt Gul PR Presskontakt 0736907409

Hos oss hittar du böcker av högsta kvalitet med inspirerande och bildande innehåll.

Vi ger ut böcker som är angelägen, underhållande och vackra inom konst & kultur, historia, samhällengagemang, barn & ungdom. Vi erbjuder uppdragsutgivning till företag och institutioner, arrangerar bokcirklar. Våra böcker är populära gåvor till bemärkelsedagar och andra uppvakningar. Många av våra författare går att boka till t ex kick-off.