Skip to main content

Dialogmöte inför upphandling av djurhemsplatser och transport av omhändertagna djur

Evenemang

17
APR
Länsstyrelsen Värmland, Våxnäsgatan 5, Karlstad
  -

Den 1 juni 2018 tar länsstyrelserna över vissa av Polisens djuruppgifter. Det innebär bland annat att djurhemsplatser för omhändertagna djur samt transporter av djur ska upphandlas. Om du är intresserad av att lämna anbud på dessa updrag finns det några saker du bör tänk på och redan nu förbereda. Kom gärna på dialogmöte för mer information.

Du som är verksam inom uppdragens områden är välkommen på ett dialogmöte där vi går igenom kraven och vad du bör tänka på om du vill lämna anbud.

Datum och tid: 17 april, klockan 18:00.

Plats: Länsstyrelsen Värmland, Våxnäsgatan 5, Karlstad

Anmälan: Senast 13 april via anmälningsformulär.

I första hand kommer vi att upphandla djurhemsplatser för hundar, katter och smådjur, men det kan även bli aktuellt för andra djurslag som hästar och lantbruksdjur.

Även transporter av omhändertagna djur kommer att upphandlas. För det krävs fordon som är godkända av Länsstyrelsen, transportörtillstånd och i vissa fall även utbildning.

Grundkravet för att bli aktuell som uppstallare för Länsstyrelsen är att man har tillstånd för aktuellt djurslag, F-skattsedel och organisationsnummer.

Kort om uppdraget

Uppdraget innebär förvaring, skötsel och utfodring av djur som omhändertagits av Länsstyrelsen eller Polisen fram till dess att Länsstyrelsen beslutat om vad som ska hända med djuret och detta beslut verkställs. Beslut om omhändertagande kan fattas både under och utanför kontorstid av såväl Länsstyrelsen som Polisen.

De djur som omhändertas kan vara i olika fysisk och psykisk kondition vilket innebär att leverantören ska kunna hantera exempelvis skygga och stressade djur.

När Länsstyrelsen eller Polisen fattat beslut om att djur ska omhändertas kommer i det i de flesta fall att bli aktuellt att transportera djuret till en uppstallningsplats. Det uppdraget innebär inlastning, transport och urlastning av djur.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget