Gå direkt till innehåll

Möte om de kommande åtgärderna i EU-programmet Europeiskt Territoriellt Samarbete

Tid 6 April 2006 10:00 – 10:00

Plats Carlstad Conference Centre

Ett partnerskapsmöte angående det kommande EU-programmmet Mål 3 - Europeiskt Territoriellt Samarbete - programperioden 2007-2013, genomförs på Carlstad Conference Centre torsdagen den 6 april 2006 klockan 10.00 - 16.15. Mötet genomförs i samarbete mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Dalarna, Hedmark fylkeskommune, Akershus fylkeskommune och Östfold fylkeskommune. Det nya Mål 3-programmet är en fortsättning på det nu pågående EU-programmet Interreg III A Sverige-Norge (programperioden 2000-2006). Än är inte innehållet i det nya programmet helt klart och deltagarna på partnerskapsmötet har möjlighet att påverka inriktningen av det kommande åtgärderna i EU-programmet Europeiskt Territoriellt Samarbete. Träffen på CCC under torsdagen anordnas bl a för att diskutera vilka önskemål som finns på inriktningen. Fakta om Interreg III A Sverige-Norge programmet: För att få projektstöd ur EU:s strukturfondsprogram Interreg IIIA Sverige–Norge, så ska svenska och norska intressen samarbeta om ett gemensamt och gränsöverskridande projekt. Det gemensamma projektet ska ge bättre resultat än om varje land drev varsitt projekt separat. Projekten ska öka samarbetet och minska gränshindren över den svensk-norska gränsen. På så sätt ska gränsregionen bli attraktivare att bo och verka i. Interreg IIIA Sverige–Norge är indelat i tre delområden längs den svensk-norska gränsen. Delområdet Inre Skandinavien omfattar hela Värmlands län, Älvdalens och Malungs kommuner i Dalarna, Hela Hedmarks fylke, nio kommuner i Akershus fylke samt nio kommuner i Östfold fylke. Media hälsas välkomna! För ytterligare information Sture Hermansson, biträdande länsråd, Länsstyrelsen i Värmlands län, telefon 070-593 20 51. ---------------------------------------------------------------- Catharina von Sydow Carlström Informationschef Länsstyrelsen i Värmlands län 651 86 KARLSTAD Besöksadress: Våxnäsgatan 5 Telefon: 054 - 19 72 78, växel: 054-19 70 00 Mobil: 070 - 519 72 78 Telefax: 054 - 19 73 00 E-post: catharina.von.sydow@s.lst.se Hemsida: www.s.lst.se, www.varmland.se

Kontakter

Karin Hovdebo

Karin Hovdebo

Presskontakt Pressansvarig 010-224 73 87
Catrin Hasewinkel

Catrin Hasewinkel

Presskontakt Kommunikationsansvarig 010-224 73 91

Relaterat innehåll

En samlande kraft för ett hållbart Värmland.

Våra uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
Sweden