Skip to main content

Naturvårdsbränning på Harvelsön i Värmlandsskärgården samt Västersjön väster om Höljes

Nyhet   •   Aug 17, 2015 13:52 CEST

Denna vecka, v 34, planeras preliminärt för naturvårdsbränningar i två Natura 2000-områden i Värmland. Bränningarna genomförs endast om vädret är lämpligt och definitivt beslut tas med kort varsel.

Den naturliga påverkan av bränder i de svenska barrskogarna har minskat de senaste 150 åren. Det gör att många brandgynnade arter och ekosystem är hotade idag. Syftet med naturvårdsbränningar i skogen är att bevara unik natur för kommande generationer samt att öka och bevara den biologiska mångfalden i barrskogen som är den vanligaste naturtypen i stora delar av Sverige.

En naturvårdsbränning är kontrollerad

En naturvårdsbränning genomförs på ett lugnt och kontrollerat sätt. Efter bränningen är området svart och sotigt under en period, och vi avråder från besök den första tiden på grund av risken för fallande träd och grenar. Redan nästa vår brukar dock grönskan vara tillbaka.

Bränningarna genomförs med kort varsel när vädret är lämpligt, i perioden maj-september. Varje bränning genomförs under en dag, men området bevakas i flera dagar innan alla glödhärdar är släckta.

Läs mer: Naturvårdsbränning

Vi ber media att kontakta oss om ni vill besöka bränningen, så att det kan ske på ett säkert sätt. Då kan ni även få närmare besked om bränningen verkar bli av.

Vi har inte möjlighet att erbjuda båttransport ut till Harvelsön.

Harvelsön

LIFE Vänern, troligen tisdag

Harvelsön ligger i Trångsundets mynning, öster om Segmon och Liljedal i Grums kommun. På norra delen av ön växer hällmarkstallskog. Den södra delen är bevuxen med barrblandskog och ett mindre avsnitt med ren granskog. Bränningen görs för att glesa ut tallbestånden och ge dem en mer naturlig struktur och för att skapa framtida naturvärdesträd i form av brandskadade tallar.

Ön ligger i en vik med många fritidshus. För att minska risken att närboende störs av rök så ska området eftersläckas samma dag som bränningen.

Projekt LIFE Vänern

Bränningen på Harvelsön genomförs inom projektet LIFE Vänern. Projektet restaurerar viktiga livsmiljöer kring Vänern för ett antal fåglar och naturtyper som är skyddade inom EU. Projektet är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland.

Läs mer: lifevanern.se.

Västersjön

LIFE Taiga, troligen mot slutet av veckan

Västersjön ligger väster om Höljes i de nordligaste delarna av länet, och här ska två områden brännas på sammanlagt ca 60 ha. Skogarna i bränningsområdet utgörs av äldre tallskogar, till viss del gallrade och skogsgödslade. Bränningen görs för att glesa ut tallbestånden och ge dem en mer naturlig struktur och för att skapa framtida naturvärdesträd i form av brandskadade tallar. Området bör få glödbrinna under några dagar efter bränningen för att gynna brandinsekter och få fram blottad jord, viktigt både för insekter och frösättning.

Projekt LIFE Taiga

Bränningen på Västersjön sker inom projektet LIFE Taiga. EU-projektet LIFE Taiga är ett av de största i sitt slag och omfattar 100 miljoner kronor över fyra år 2015-2019. Det är en del av EU:s och Länsstyrelsens arbete för att bevara utrotningshotade arter och livsmiljöer. 14 län över hela Sverige medverkar i LIFE Taiga.

Läs mer: lifetaiga.se.


Kontakt:

Jenny Sander
Regional projektledare LIFE+ Taiga, Länsstyrelsen Värmland
010-224 74 86
jenny.sander@lansstyrelsen.se

Dick Östberg
Länsstyrelsen Värmland
010-224 74 90
dick.ostberg@lansstyrelsen.se