Skip to main content

Tryggt och säkert Värmland

Nyhet   •   Jun 09, 2014 12:00 CEST

På tisdagen den 10 juni hålls en upptaktskonferens för samverkansprojektet Tryggt och säkert län. Ett projekt som under tre år ska resultera i en modell för systematiskt och faktabaserat säkerhetsarbete i Värmland.

Värmland har som första län tagit initiativ till att utveckla en modell för systematiskt faktabaserat säkerhetsarbete. Projektet avser att engagera länets samtliga kommuner. Som en upptakt för detta treåriga projekt, genomförs nu en inspirerande och kunskapsfylld dag på Karlstads universitet. Aktuell forskning och statistik presenteras, liksom framgångsrika förebilder på lokal och nationell nivå. Konferensen samlar representanter från de värmländska kommunerna samt regionala och nationella myndigheter.

Tid: Tisdag den 10 juni 2014 klockan 09.30 – 16.00
Plats: Karlstads universitet, ”Ägget”, Ljungbergssalen, 21A 244

 Program

Media hälsas välkomna att delta under dagen. Medverkande finns tillgängliga för att svara på frågor mellan klockan 16.00-17.00.

Konferensen är upptakten för samverkansprojektet i regi av Länsstyrelsen i Värmland (projektägare), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Landstinget i Värmland, Räddningstjänsten Karlstadsregionen, Polisen i Värmland, Konsumentverket och Centrum för personsäkerhet på Karlstads universitet.

Kontakt
För mera information kontakta Liselotte Englund, projektledare och universitetslektor på Karlstads universitet, på tel 054- 700 19 88.