Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Beslut om omhändertagande av djur

Länsstyrelsen har beslutat att omhänderta samtliga nötkreatur på en gård i Värmland med en besättning på flera hundra djur. Orsaken är att skötseln av djuren under lång tid varit eftersatt och djurhållaren har inte rättat till bristerna som Länsstyrelsen konstaterat. Bristerna har tidvis varit omfattande och allvarliga.

Länsstyrelsen har under det senaste året genomfört ett stort antal kontroller på den aktuella nötkreaturshållningen. Vid flera av kontrollerna har omfattande och allvarliga brister gällande djurens skötsel och närmiljö konstaterats.

- Då djurhållningen, trots uppmaningar och beslut från Länsstyrelsen, inte varaktigt förbättrats är det nödvändigt av djurskyddsskäl att omhänderta djuren, säger Maria Hammarström, enhetschef på Länsstyrelsen.

När djur omhändertas ska Länsstyrelsen även besluta om vad som ska hända med de aktuella djuren.

- En preliminär bedömning är att de flesta djuren kommer att kunna säljas, men vissa kommer troligen att behöva avlivas på plats. Det gäller exempelvis djur som inte är i skick att transporteras, säger Maria Hammarström.

Kontakt
Maria Hammarström, enhetschef Djurskydd & Vilt
E-post: Maria.Hammarstrom@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 72 10

Fakta omhändertagande av djur

Om Länsstyrelsen vid kontroll av djurhållning upptäcker allvarliga brister där djur är utsatta för lidande och/eller om det finns återkommande brister i djurhållningen som inte rättas till, kan Länsstyrelsen besluta att omhänderta djur. Så snart beslutet är fattat är det Länsstyrelsen som ansvarar för djuren.

Länsstyrelsen ska därefter besluta om vad som ska hända med djuren. I möjligaste mån säljs djuren till slakt eller vidareuppfödning. Djur som inte kan transporteras, till exempel om de är sjuka eller skadade, kan behöva avlivas på plats. Det gäller även djur som är omärkta eftersom det är inte är tillåtet att sälja dessa vare sig till vidareuppfödning eller till slakt. Märkningen ska garantera att det går att spåra köttet till en specifik individ om det skulle visa sig innehålla någon typ av smitta eller utgöra någon annan hälsorisk. I grunden är alltså märkningen till för att garantera säkra livsmedel och spårbarhet från jord till bord. 

Ämnen

Regions


Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Presskontakt

Karin Hovdebo

Karin Hovdebo

Presskontakt Länsledningskoordinator 010-224 73 87
Catrin Hasewinkel

Catrin Hasewinkel

Presskontakt Kommunikationsansvarig 010-224 73 91
Katarina Zeplien

Katarina Zeplien

Presskontakt Kommunikatör 010-224 73 85
Josefin Larnemark

Josefin Larnemark

Presskontakt Kommunikatör 010-224 73 83