Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Beslut om skyddsjakt på varg i Kristinehamns kommun

Idag den 10 september har Länsstyrelsen Värmland beslutat om skyddsjakt på en varg inom Kristinehamns kommun. Under sommaren har tre angrepp skett inom ett begränsat område i kommunen och vid två tillfällen har vargen tagit sig in i fårhagar med godkända rovdjursavvisande stängsel.

Vargen har tagit sig in i hagar med godkända stängsel och Länsstyrelsen bedömer att angreppen sannolikt orsakats av samma individ. Dels är angreppsmönstret och området detsamma och nu skett under en begränsad tid. Det kan därför förväntas att ytterligare angrepp sker i den drabbade besättningen eller att liknande skador inträffar i närområdet. Länsstyrelsens bedömning är att det inte är rimligt att förvänta sig att djurägare i det berörda området ska hinna med att utföra förebyggande åtgärder innan djuren tas in för säsongen.

Beslutet om skyddsjakt gäller under tiden från och med den 10 september till och med den 30 september 2014. Jakten är strikt reglerad. Länsstyrelsen utser jaktledare som i sin tur, efter samråd med Länsstyrelsen, utser de personer som får jaga med stöd av beslutet om skyddsjakt. Det område där tillstånd ges till skyddsjakt är avgränsat för att minska risken för att en annan vargindivid skjuts.

Kontakt

Kari Langöen
Vilthandläggare
010-224 7251

Fredrik Wilde
Vilthandläggare
010-224 7248

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Kontakter

Karin Hovdebo

Karin Hovdebo

Presskontakt Pressansvarig 010-224 73 87
Catrin Hasewinkel

Catrin Hasewinkel

Presskontakt Kommunikationsansvarig 010-224 73 91

En samlande kraft för ett hållbart Värmland.

Våra uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
Sweden