Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Dialog om samverkan för introduktion av nyanlända invandrare

Landshövding Eva Eriksson har bjudit in myndigheter, kommuner och representanter från näringslivet till ett dialogmöte den 4 maj om hur vi tillsammans kan förbättra introduktionen av nyanlända invandrare. Länsstyrelsen har ett uppdrag från regeringen att under 2006 samordna ett samarbete i länet kring introduktion av nyanlända invandrare. Samarbetet ska ske mellan myndigheter, kommuner, näringsliv, organisationer och högskolor och syfta till en effektivare och snabbare etablering för nyanlända i länet. Länsstyrelsen ska redovisa om det finns hinder för samverkan samt lämna förslag till hur samverkan i länet kan utvecklas och förbättras. Arbetet med introduktion för nyanlända ska ha sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna. I och med den nya tillfälliga lagen om prövning av uppehållstillstånd räknar Integrationsverket med att antalet flyktingar och personer som söker uppehållstillstånd i länet kommer att mer än fördubblas. Detta innebär att Värmland förväntas ta emot i storleksordningen 800 personer i år vilket ställer stora krav på kommuner, landsting, myndigheter och övriga samhällsaktörer. Behovet av samarbete kring introduktionen för de nyanlända ökar. En samverkansform är att upprätta en Regional överenskommelse mellan olika aktörer i länet. Överenskommelsen ska stärka samarbetet, skapa förutsättningar för individanpassade introduktioner i kommunerna och främja individens etablering i samhället och på arbetsmarknaden. 18 av 21 län har en Regional överenskommelse och efter mötet kommer frågan att lyftas om det ska upprättas en överenskommelse i Värmlands län. För ytterligare information: Tanja Ekegren, projektledare för Integration i Värmland, Länsstyrelsen i Värmlands län, 054 – 19 71 11, 073 – 421 99 04

Ämnen

Regioner

Kontakter

Karin Hovdebo

Karin Hovdebo

Presskontakt Pressansvarig 010-224 73 87
Catrin Hasewinkel

Catrin Hasewinkel

Presskontakt Kommunikationsansvarig 010-224 73 91

En samlande kraft för ett hållbart Värmland.

Våra uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
Sweden