Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Företag och föreningar får allt svårare att hantera kontanter

I dag presenterar länsstyrelserna rapporten Bevakning av grundläggande betaltjänster 2019. Här konstateras att tillgången till insättning av dagskassor har minskat i Värmlands län, från 48 stycken 2018 till 44 stycken 2019, där vissa kommuner drabbas hårdare än andra. Samtidigt ökar digitala betalningar.

- Att digitaliseringen fortsatt att utvecklas är logiskt, eftersom den för många ger stora fördelar. En viss oro finns dock att den på sikt kan komma att skapa större klyftor mellan individer i samhället. Därför finns det ett stort behov av att kontinuerligt se till att inkludera medborgare i den förändring som sker och som alla behöver förhålla sig till. Det visar sig tydligt inom digitala banktjänster, säger Pernilla Gälldin, regional samordnare för grundläggande betalningstjänster, Länsstyrelsen Värmland. Pernilla Gälldin, säger vidare, att Länsstyrelsen Värmland har därför under året arrangerat flera utbildnings- och informationsinsatser för att öka tillgången till banktjänster.

Årets nationella bevakningsrapport lyfter fram dagskassehantering som en stor utmaning där det brister i tillgång, både för företag och föreningar inom glest befolkade områden. Statistiken visar att det i dagsläget finns drygt 1 000 platser som erbjuder dagskassehantering i landet. Det är nästan en halvering av antal platser sedan 2016. I Värmland har utvecklingen gått från 65 ställen för dagskassehantering 2016 till 44 för 2019.

Företag och mindre föreningar upplever orimliga kostnader kring både digitala och kontanta betalningsalternativ. Vad gäller kontanter tenderar både efterfrågan och tillgången till dessa att minska något både hos privatpersoner och företag/föreningar. Det blir allt mindre ekonomiskt lönsamt att för ett litet företag erbjuda grundläggande betaltjänster. Det beror dels på att efterfrågan minskar men också för att kostnaderna för att tillhandahålla tjänsterna kraftigt ökar.

Länsstyrelserna bedömer att det är viktigt att öka den digitala delaktigheten för att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster. Det krävs både fler utbildningsinsatser och ökad möjlighet till personlig service.

För mer information, kontakta:

Pernilla Gälldin, regional samordnare för grundläggande betaltjänster
Länsstyrelsen Värmland
E-post: pernilla.galldin@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 73 36

Ämnen

Regions


Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Presskontakt

Karin Hovdebo

Karin Hovdebo

Presskontakt Länsledningskoordinator 010-224 73 87
Catrin Hasewinkel

Catrin Hasewinkel

Presskontakt Kommunikationsansvarig 010-224 73 91
Katarina Zeplien

Katarina Zeplien

Presskontakt Kommunikatör 010-224 73 85
Josefin Larnemark

Josefin Larnemark

Presskontakt Kommunikatör 010-224 73 83

Relaterat material