Skip to main content

Konferens om prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2019 13:57 CEST

- Tre län erbjuder utbildning och stöd kring nya och gamla problem

Länsstyrelserna i Värmlands- Dalarnas- och Örebro län bjuder nu in kommunernas socialtjänster till en fördjupad utbildning om prostitution och människohandel för sexuella ändamål. En person från varje kommuns socialtjänst erbjuds utbildningen, för att på så sätt ge en bred kunskapstäckning i de tre länen där det finns totalt 43 kommuner.

Med stöd från Socialstyrelsen bjuder nu länsstyrelserna i Dalarnas- Värmlands- och Örebro län in till en utbildning för att belysa problemen kring prostitution och människohandel, men också för att ge stöd till de som arbetar med de här frågorna inom socialtjänsten.

Nya problemområden som t.ex. ”sugardating”, där unga människor lockas in i prostitution, finns i alla tre länen och är en del av det som ska tas upp i utbildningen. Deltagarna ska även få lyssna på berättelser om hur verkligheten kan se ut, berättade av författaren och kriminalinspektören Simon Häggström som har specialiserat sig på människohandel för sexuella ändamål.

Det finns en regionkoordinator för prostitutionsfrågor som är en nyckelperson i arbetet, men det är också viktigt att socialtjänstens medarbetare får mer kunskap kring detta. Det finns idag ett pågående arbete mot prostitution och människohandel, inte minst via regionkoordinatorn och genom kompetensnätverk i de tre länen. Behovet av utbildning hos kommunernas socialtjänster i de här frågorna är dock stort.

Media är välkomna att delta vid konferensen, kontakta i så fall någon av kontaktpersonerna.

Tid

25 september klockan 11:00-16:30

26 september klockan 8:30-13:00

Plats

Selma Spa i Sunne

Föreläsare under konferensen

- Simon Häggström, författare och kriminalinspektör, specialiserad på människohandel för sexuella ändamål i Människohandelsgruppen vid Nationella Operativa Avdelningen. Simons föreläsning har rubriken Människohandel i Sverige idag – en rapport från verkligheten.

- Mia Schyberg, regionkoordinator i Region Bergslagen. Mia ger en Lägesrapport från Värmland, Dalarna och Örebro län. Hon är anställd av socialtjänsten och ingår i NMT (Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel) som drivs av Jämställdhetsmyndigheten och finansieras med stöd av Länsstyrelserna. Regionkoordinatorn fungerar som en viktig länk mellan olika myndigheter och organisationer i ärenden som rör prostitution och människohandel.

- Anna Sander och Josephine Appelqvist, grundare av Talita, en organisation som hjälper kvinnor ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett fungerande liv. Anna och Josephine ska prata om Att arbeta med kvinnor i prostitution och människohandel

Kontaktpersoner

Isabel Persson
Länsstyrelsen Värmland
isabel.persson@lansstyrelsen.se
010-2247339

--------------------------

Elsie-Marie Björk
Länsstyrelsen Dalarna
elsie-marie.bjork@lansstyrelsen.se

076-848 15 72

---------------------------

Klara Bolinder
Länsstyrelsen Örebro
klara.bolinder@lansstyrelsen.orebro
010-224 87 58

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.