Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Länsstyrelsen lyser internationellt

Länsstyrelsen i Värmlands län har nått stor framgång i EU:s Nordsjöprogram (Interreg IVB Nordsjön). Av totalt 15 godkända projektansökningar från länderna runt Nordsjön leder Länsstyrelsen ett projekt och deltar i ytterligare två.

- Projektens godkännande visar vikten av långsiktiga internationella partnerskap och nätverk. Genom att utnyttja våra internationella kontakter har vi byggt ett bra partnerskap med olika regioner i Nederländerna, Belgien, Tyskland, Norge och Storbritannien, säger biträdande länsråd Sture Hermansson. Projekten som ska startas är till nytta för olika parter i Värmland, så som Karlstads universitet, Karlstads kommun, IT-klustret Compare (Sätterstrand) och Arvika kommun.

Sture Hermansson, Johan Mannheimer, Paul Nemes och Katarina Nordmark vid Länsledningens kansli kommer att koordinera dessa projekt under de kommande tre åren. Den totala budgetomslutningen på de tre projekten är ca 20,2 miljoner euro eller 190 miljoner kronor.

Här följer en kort redovisning av projekten och varför de är viktiga för Värmland och Västsverige:

E-CLIC: Detta är för oss det viktigaste av de tre projekten, bl.a. för att Länsstyrelsen här är projektägare men också för att vi bedömer att det är ett viktigt utvecklingsprojekt för länet. Det övergripande syftet med E-CLIC (European Collaborative Innovation Centres for Broadband Media Services) är att stimulera innovation genom att etablera åtta nya europeiska samverkande innovationscenter för bredbands- och mediatjänster, med målet att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen i Nordsjöregionen och om möjligt ett nytt Nordsjökluster. Från värmländsk sida deltar, förutom Länsstyrelsen, det värmländska IT-klustret Compare och Karlstads universitet. Från Västra Götaland deltar Högskolan i Borås, Ladok Group och inkubatorn ESPIRA.

I Värmland kommer huvudfokus att ligga på mobila bredbandstjänster, test och kvalitetssäkring och det värmländska E-CLIC centret kommer att vara lokaliserat både i Karlstads universitets nya teknikhus och vid Compares testlab vid Sätterstrand.

E-CLIC projektet kommer att ge en rejäl skjuts åt utvecklingen av dessa nya satsningar i Karlstadsregionen och inte minst ge dem en internationell plattform.

SAWA: Även SAWA är ett stort och viktigt projekt dels för Värmland, och även för Länsstyrelsen i Västra Götaland pga att projektet handlar om att minska riskerna för översvämningar och ras och skred i Vänern och Göta Älv i ett perspektiv med framtida klimatförändringar. Det ligger mycket väl i tiden, inte minst med tanke på hur denna problematik uppmärksammats i Klimat- och sårbarhetsutredningens två betänkanden och de åtgärder som där förslagits.

Projektet leds av Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer vid Stadt Hamburgs Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt. SAWA bygger till stor del på erfarenheter från ett tidigare EU-projekt om översvämningar som hette FLOWS, men också på vetskapen om att EU nyligen beslutat om ett nytt översvämningsdirektiv som kommer att införas i Sverige på liknande sätt som vattendirektivet. SAWA är framför allt inriktat på att bygga upp kunskaper om t.ex. sårbarhet och lokala anpassningsmetoder samt att höja beredskapen för framtida högre vattennivåer. Erfarenhetsutbytet med Tyskland, Nederländerna och Norge ser vi som mycket viktigt. Förutom de båda länsstyrelserna deltar från svensk sida Karlstads kommun, Karlstads universitet, SGI, SMHI. Även Vattenmyndigheten för Västerhavet och Räddningsverket stöder projektet.

Climate Proof Areas handlar, liksom SAWA, om att minska riskerna för översvämningar i ett framtida klimatförändringsperspektiv. Det leds av Directorate-General of Public Works and Water Management, Department Zeeland i Nederländerna. Det är ett viktigt projekt framför allt för Arvika kommun, som redan idag ligger mycket långt framme i Sverige när det gäller att bygga upp ett långsiktigt skydd mot översvämningar. Deras tätposition kommer att stärkas ytterligare om de får delta i Climate Proof Areas. Även i detta projekt deltar SGI och SMHI; SMHI för att ge Arvika expertstöd om möjliga framtida lokala nederbörds- och vattennivåscenarier, SGI för att utveckla verktyg och metoder för anpassning till höga vattennivåer eller extrema skyfall. Länsstyrelserna i Värmlands län och Västra Götaland deltar om än i liten omfattning som stöd till Arvika, för att lära oss mer av problematiken med extrema skyfall samt för att ta del av det transnationella samarbetet.


För mer information om EU-projekten kontakta Länsledningens kansli vid Länsstyrelsen i Värmlands län, telefon 054-19 70 00.

 

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Karin Hovdebo

Karin Hovdebo

Presskontakt Pressansvarig 010-224 73 87
Catrin Hasewinkel

Catrin Hasewinkel

Presskontakt Kommunikationsansvarig 010-224 73 91

En samlande kraft för ett hållbart Värmland.

Våra uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
Sweden