Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Länsstyrelsen Värmland har fattat beslut om licensjakt på varg

Länsstyrelsen Värmland har idag fattat beslut om licensjakt varg. Vinterns jakt omfattar sex vargar i Immenreviret, på gränsen till Örebro län, och tre vargar i Römskogsreviret, på gränsen till Norge.

Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst. Jakten startar den 2 januari 2022 och pågår som längst till och med den 15 februari.

Var vargjakten kan bedrivas beror främst på var det är tätast med vargrevir inom hela vargstammens utbredningsområde.

Både Immenreviret och Römskogsreviret gränsar till flera andra revir och är belägna i landets mest revirtäta områden, och uppfyller de kriterier som viltförvaltningsdelegationen har beslutat om i de övergripande riktlinjerna för licensjakt. Det är första gången som Länsstyrelsen beslutar om licensjakt i ett revir som delas med Norge.

Bred förankring över länsgränser

De länsstyrelser som berörs av vargstammen samverkar om besluten om licensjakt så att fördelning och jaktuttag inte påverkar vargstammen negativt. Syftet bakom jakten är att minska den påverkan som vargstammen har på människor som lever i områden där reviren ligger tätt. Årets samverkan har tydliggjort behovet av ett brett samarbete mellan länen i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet* då tätheten av revir hittats längs med länsgränserna och det beslutade uttaget består av delade revir. Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelserna i enlighet med beslutet att rovdjurspolitiken ska vara regionaliserad.

Licensjakten 2022 omfattar i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet 5,5 revir, vilket motsvarar 33 individer. Länsstyrelserna anser att det är en begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt. De berörda länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har efter samråd enats om jaktuttag per revir enligt följande:

Tabell: Fördelat jaktuttag mellan länen i mellersta förvaltningsområdet

Revir

Län som berörs

Antal individer

Prästskogen

Delas mellan Gävleborg, Jämtland och Västernorrland

6

Gullsjön

Delas mellan Dalarna och Gävleborg

6

Haraldsjön

Delas mellan Dalarna, Västmanland och Örebro

6

Snösjön

Delas mellan Dalarna, Västmanland och Örebro

6

Immen

Delas mellan Värmland och Örebro

6

Rømskog

Delas mellan Värmland och Norge (räknas som halvt revir)

3

* I detta ingår Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands, Örebros, Värmlands, Uppsalas, Västra Götalands och Stockholms län.

Regioner


Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Kontakter

Karin Hovdebo

Karin Hovdebo

Presskontakt Pressansvarig 010-224 73 87
Catrin Hasewinkel

Catrin Hasewinkel

Presskontakt Kommunikationsansvarig 010-224 73 91

En samlande kraft för ett hållbart Värmland.

Våra uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
Sweden