Gå direkt till innehåll
Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och länets 16 kommuner kraftsamlar för att stärka demokratin i länet

Pressmeddelande -

Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och länets 16 kommuner kraftsamlar för att stärka demokratin i länet

Idag, fredag 23 oktober, hölls en unik signering i Värmland. Länets 16 kommuner, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland undertecknade Deklaration för en stark demokrati. Deklarationen har tagits fram av kommittén Demokratin 100 år och är en del i den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag.

- Värmlands kraftsamling för demokratin hoppas vi ska bli en förebild för hela Sverige. Varje underskrift av deklarationen är en manifestation för demokratin och de åtaganden som görs nu ska omsättas till konkreta aktiviteter. Vi ser fram emot att följa Värmlands kraftsamling framöver, säger kommitténs ordförande Peter Örn i sitt anförande i samband med dagens signering.

Deklaration för en stark demokrati tar avstamp i att vi under nästa år, 2021, firar 100 år av demokrati i Sverige. Demokratin i Sverige står sig fortfarande stark, men det är viktigt att upprätthålla, utveckla och värna demokratin på olika sätt. Länets 16 kommuner, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland har valt att göra en gemensam demokratisatsning med utgångspunkt i att:

  • Sträva efter att alla i Värmland kommer till tals, oavsett vem man är och var man lever
  • Arbeta för att fler vill delta aktivt och stå upp för demokratin, med särskilt fokus på unga och utrikesfödda
  • Bidra till ett samtalsklimat och en tillitsfull kultur som kännetecknas av öppenhet, medmänsklighet och respekt för andra människor.

Genom dagens signering ställer sig Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och länets 16 kommuner gemensamt bakom ett antal åtaganden. Det handlar bland annat om att skapa en fördjupad samverkan mellan kommunerna, Region Värmland och Länsstyrelsen i frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter. Det planeras för en gemensam Demokrativecka hösten 2021, ett år före de allmänna valen. Aktörerna ska även vara drivande i att skapa ett offentligt samtal och få fler att känna sig lyssnade till, samt bidra till en stärkt kommunikation i olika kanaler om demokratin och att demokratin firar 100 år.

-Jag tycker det känns fantastiskt att vi gör det här tillsammans. Det här är något av det mest angelägna vi som beslutsfattare behöver ta tag i, och en av mina prioriteringar när jag utsågs till landshövding för ganska exakt ett år sedan. Nu står vi här ett år senare, länets 16 kommuner, regionen och länsstyrelsen, i en gemensam kraftsamling att fördjupa demokratiarbetet i Värmland. Det finns ett stort behov av att lyfta de här frågorna, och att skapa sammanhang där människor känner att de blir lyssnande till, säger landshövding Georg Andrén.

Signeringen av demokratideklarationen hölls i Residenset med digital medverkan från länets 16 kommuner. Hela ceremonin inleddes av poeten och författaren Ismael Ataria som la an tonen för dagens signering med dikten Min penna.

Regioner


Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Presskontakt

Karin Hovdebo

Karin Hovdebo

Presskontakt Länsledningskoordinator 010-224 73 87

Länsstyrelsen Värmland skapar förutsättningar för människor, företag och organisationer att leva och verka i och för ett hållbart Värmland

Våra uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.