Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Länsstyrelsernas internationella arbete viktigt

Idag, tisdagen den 20 november, överlämnade Länsstyrelsen i Värmlands län en undersökning av länsstyrelsernas internationella engagemang till Finansdepartementet. Resultatet i undersökningen visar att i stort sett alla länsstyrelser i Sverige arbetar med internationell verksamhet i någon form. Länsstyrelsen i Värmlands län har på uppdrag av Finansdepartementet genomfört en enkätundersökning på samtliga länsstyrelser om deras internationella engagemang och kontakter. Undersökningen visar att i stort sett alla länsstyrelser i Sverige arbetar med internationell verksamhet i någon form. Länsstyrelsen i Värmlands län föreslår att det i regleringsbrevet (som är det årliga dokument som styr länsstyrelsernas verksamhet) ska framgå vilken roll länsstyrelserna har som företrädare för staten på den regionala nivån när det gäller såväl att tillsammans med näringslivet verka för ökad tillväxt som att upprätthålla kontakter med regioner inom EU. – Statens regionala representant är viktig som sammanhållande kraft när det gäller samverkan med näringslivet och dess utrikeskontakter. Dessutom har Landshövdingens roll en stor betydelse vid kontakter med utländska regioners representanter, säger biträdande länsråd Sture Hermansson. Många län har så kallat vänortssamarbete i östra Europa, som många gånger startat i samband med demokratiprocesserna i början av 1990 talet, medan andra har mer udda samarbetspartner i olika världsdelar. Värmlands län utmärker sig genom såväl ett brett samarbete inom EU som etablerade kontakter i Kina. Det gäller även för Östergötlands och Västmanlands län. Andra län utmärker sig genom ett brett samarbete med nordvästra Ryssland. När det gäller samarbete i Sverige är det svårt att finna ett mönster. Många samarbetar med regionala/lokala parter såsom kommunförbund, samverkansorgan, Handelskamrar och Universitet. Samverkan med de nationella aktörerna som till exempel Exportrådet sker mer sällan och ganska sporadiskt. För mer information kontakta Sture Hermansson, Länsstyrelsen i Värmlands län, 070- 593 20 51 Slutredovisningen bifogas som pdf ----------------------------- Katarina Blomgren Informatör Informationssekretariatet Länsstyrelsen i Värmlands län 651 86 Karlstad Besöksadress: Våxnäsgatan 5 Tel: 054-19 73 08, vxl: 054-19 70 00 Mobil: 070-629 73 08 Fax: 054-19 73 00 E-post: katarina.blomgren@s.lst.se Webbplats: www.s.lst.se

Ämnen

Regioner


Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Presskontakt

Karin Hovdebo

Karin Hovdebo

Presskontakt Länsledningskoordinator 010-224 73 87
Catrin Hasewinkel

Catrin Hasewinkel

Presskontakt Kommunikationsansvarig 010-224 73 91
Katarina Zeplien

Katarina Zeplien

Presskontakt Kommunikatör 010-224 73 85
Josefin Larnemark

Josefin Larnemark

Presskontakt Kommunikatör 010-224 73 83