Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny fickfaktabok med jämställdhetsstatistik

Visste du att fler flickor än pojkar läser visare på högskola eller att den vanligaste arbetspendlaren till Norge är en man från Årjäng, 35-44 år med gymnasieexamen? Det och mycket annat kan du läsa i en ny fickfaktabok med regional jämställdhetsstatistik som Länsstyrelsen tagit fram i samarbete med SCB.

På tal om kvinnor och män 2008 är den tredje fickfaktaboken med regional jämställdhetsstatistik som Länsstyrelsen producerat tillsammans med SCB. Med den vill vi ge en bild av hur samhället ser ut för kvinnor och män i länet.

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att verka för att de nationella målen om jämställdhet får genomslag i länet. Könsuppdelad statistik är en viktig förutsättning för möjligheterna att fortlöpande identifiera skillnader mellan kvinnor och män och följa upp resultat av jämställdhetspolitiken. "På tal om kvinnor och män i Värmlands län 2008" är ett sätt att fullfölja detta uppdrag.

- För att få en bild av dagens verklighet är könsuppdelad statistik ett utmärkt verktyg, säger Maritha Johansson, jämställdhetsdirektör på Länsstyrelsen i Värmlands län. Det är viktigt att ta reda på och synliggöra till exempel var kvinnor respektive män bor i vårt län, hur gamla vi är, vilka utbildningar vi har, vad vi arbetar med, hur mycket lön vi får för vårt arbete och hur många kvinnor respektive män som är aktiva i våra politiska församlingar.

Visste du till exempel att:

*Flickor i högre utsträckning än pojkar läser vidare på högskola. Även bland äldre som läser på högskola är den kvinnliga dominansen tydlig.

*Den vanligaste arbetspendlaren till Norge är en man från Årjäng, 35-44 år med gymnasieexamen.

*Bland dem som invandrar från ett annat nordiskt land förvärvsarbetar kvinnor i högre utsträckning än män. Det omvända gäller övrig invandring, då förvärvsarbetar män i högre utsträckning än kvinnor.

*En högre andel kvinnor än män har ett privat pensionssparande fast männen sparar högre belopp.

*Nästan dubbelt så många män än kvinnor dör i diagnosen hjärtinfarkt.

*Elva av våra 16 kommunfullmäktige är jämställda. Inget kommunfullmäktige domineras av kvinnor, men i fem är mer än 60 procent män.

*Det är en jämn könsfördelning bland chefer i offentlig sektor, men i näringslivet är de flesta chefer män.

- Det finns mycket kvar att göra innan vi har uppnått målet för jämställdhet, säger Maritha Johansson. Om alla som på olika sätt planerar, utför eller fattar beslut tar hänsyn till och analyserar hur verkligheten ser ut kan vi bättre förstå vad som kan göras annorlunda för att både kvinnor och män ska få ett bättre liv.

Statistiken kan till exempel användas vid projektansökningar, i utbildningar, inför politiska beslut eller vid diskussioner på jobbet och hemma. Du kan beställa boken kostnadsfritt hos Länsstyrelsen i Värmlands län, 651 86 Karlstad, 054-19 70 00 eller ladda ned den från Länsstyrelsens webbplats www.s.lst.se

 

För mer information kontakta: Maritha Johansson, jämställdhetsdirektör, 054-19 70 55, 070-359 82 26

 

 

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Karin Hovdebo

Karin Hovdebo

Presskontakt Pressansvarig 010-224 73 87
Catrin Hasewinkel

Catrin Hasewinkel

Presskontakt Kommunikationsansvarig 010-224 73 91

En samlande kraft för ett hållbart Värmland.

Våra uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
Sweden