Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Har vi bra eller dålig luft i Värmland?

Hur står det till med luftkvalitén i Värmland och hur påverkar luftföroreningar mark och vatten? Fredagen den 26 april bjuder Värmlands läns Luftvårdsförbund in allmänheten till öppna föreläsningar om luften och luftkvalitén i Värmland.

Representanter från Länsstyrelsen Värmland och Skogsstyrelsen medverkar för att bl.a. berätta om hur det står till med luftkvalitén i Värmland både på landsbygden och i tätorterna samt vilken effekt luftkvaliteten har på marken och skogens produktionsförmåga. Dagen kommer också att belysa och ge exempel på hur industrin  arbetar för att luften ska bli bättre och hur mossar och lavar kan användas för att se hur nedsmutsad luften är.. Media hälsas varmt välkomna att delta på föredragen. 

Tid: Fredag den 26 april kl. 13.45 – 16.00.

Plats: Arenan, Karlstads bibliotekshus

Kaffe och smörgås serveras. Fri entré 

 

Program

13.45-13.50  Margareta Sandström, Stora Enso Skoghalls bruk ger en kort introduktion till Värmlands läns luftvårdsförbund 

13.50-14.20  Gertrud Gybrant, Länsstyrelsen i Värmlands län; luftföroreningar, nedfall och markvatten, hur ser det ut i Värmland?  14.20-14.40  Ingemar Eriksson, Skogsstyrelsen Försurning, askåterföring och skogens långsiktiga produktionsförmåga, hur hänger det samman? 

Bensträckare med möjlighet att ställa frågor till föreläsarna. Uddeholms AB bjuder samtliga deltagare på dryck och smörgås. 

15.00-15.30  Cecilia Johnsson, Uddeholms AB; exempel på åtgärder för bättre luftkvalitet. Hur arbetar en stålindustri för minskade utsläpp till luft samt analys av metaller i mossa som verktyg för att se hur metallpartiklar sprids i närmiljön 

15.30-16.00  Therese Olsson, BillerudKorsnäs AB Gruvöns bruk Lavinventeringen i Södra Värmland; hur kan lavar visa på förändringar av försurande ämnen i luften?

 

För mer information kontakta

Margareta Sandström, ordförande i Värmlands läns luftvårdsförbund, Stora Enso Skoghalls bruk, 010-465 48 91, 070-351 48 91

Gertrud Gybrant, sekreterare i Värmlands läns luftvårdsförbund, Länsstyrelsen Värmland, 054-19 70 32, gertrud.gybrant@lansstyrelsen.se

 

Bakgrund

Luftvårdsförbundet är en ideell förening som består av företag, kommuner och myndigheter som har intresse i luftkvalitetsfrågor i Värmlands län. Syftet med förbundet är att ta fram kunskapsunderlag för arbetet med luftvårdsfrågor i länet.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Presskontakt

Karin Hovdebo

Karin Hovdebo

Presskontakt Pressansvarig 010-224 73 87
Tanja Ekegren

Tanja Ekegren

Presskontakt Ledningsstrateg 010-224 73 26
Catrin Hasewinkel

Catrin Hasewinkel

Presskontakt Kommunikationsansvarig 010-224 73 91

Länsstyrelsen Värmland skapar förutsättningar för människor, företag och organisationer att leva och verka i och för ett hållbart Värmland

Våra uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.