Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Seminarium om arbete, jämställdhet och välbefinnande

Tisdagen den 25 november genomför Värmlands jämställdhetsråd ett seminarium som handlar om två av de fyra jämställdhetspolitiska delmålen. Föreläsare på seminariet är professor Mikael Nordenmark från Mittuniversitetet.

De delmål som tisdagens seminarium handlar om är dels det jämställdhetspolitiska delmålet en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, det vill säga att kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor, dels om delmålet om ekonomisk jämställdhet, som handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Föreläsare är Mikael Nordenmark, professor vid institutionen för hälsovetenskap på Mittuniversitetet. Han är sociolog och forskar om olika samband mellan arbetsliv, familjeliv, kön och hälsa i ett svenskt och internationellt perspektiv.

Föreläsningen kommer att belysa hur män och kvinnor i Sverige och andra länder engagerar sig i olika typer av arbeten, vad som kan förklara varför olika arbetsuppgifter fortfarande är så "könsmärkta" och vad det i sin tur betyder för upplevelse av konflikter och välbefinnande. Frågor som kommer att diskuteras är: Vad påverkar arbetsfördelningen mellan kvinnor och män? Vad förhindrar en mer lika arbetsfördelning? Hur påverkar arbetsfördelningen kvinnors och mäns välbefinnande och upplevelse av konflikter? Hur ser det ut i Sverige i jämförelse med andra länder?

Media hälsas välkomna till en frågestund med professor Mikael Nordenmark samt att delta under seminariet.

Tid för frågestund: kl 13.00 -13.25

Tid för seminariet: Tisdagen den 25 november kl 13.30-16.00

Plats: Karlstads universitet, Ljungbergssalen (Ägget)

Fakta:

Seminariet ingår som ett led i det regionala jämställdhetsarbetet där en av åtgärderna är att synliggöra de jämställdhetspolitiska delmålen. Värmlands jämställdhetsråd är en regional samverkans- och utvecklingsgrupp med syfte att främja jämställdhetsarbetet i länet. Visionen är ett jämställt Värmland där kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Värmlands jämställdhetsråd består av följande organisationer:

Länsstyrelsen i Värmlands län

Arbetsförmedlingen

Företagarna Värmland

Handelskammaren Värmland

Karlstad kommun

Karlstads Universitet

Landstinget i Värmland

Polismyndigheten Värmland

Region Värmland

Unionen

Värmlands idrottsförbund

För mer information kontakta jämställdhetsdirektör Maritha Johansson, 054-19 70 55, 070-359 82 26

Ämnen

Regioner


Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Kontakter

Karin Hovdebo

Karin Hovdebo

Presskontakt Pressansvarig 010-224 73 87
Catrin Hasewinkel

Catrin Hasewinkel

Presskontakt Kommunikationsansvarig 010-224 73 91

Relaterade event

En samlande kraft för ett hållbart Värmland.

Våra uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
Sweden