Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Salmonellasmittat foder från Uppsalaföretag

Vid rutinprovtagningar på foderföretaget Johan Hansson AB i Uppsala har det visat sig att fodret är smittat med salmonella. Företaget har nu stoppat alla sina leveranser. Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, arbetar med att begränsa smittan samt kontakta företagets kunder. Smittat foder kan ha gått ut till ca 300 gårdar. Djuren som fått foder från Uppsalaföretaget kommer att testas för salmonella. [Pressmeddelande Jordbruksverket]

– Smittat foder har levererats ut till djurägare, säger Helena Kättström, djurskyddschef Jordbruksverket. Vi kommer nu att kontakta djurägarna och ge dem närmare information. Vi arbetar också för att komma igång med provtagningen av djuren inom de närmaste dagarna.

Viktigt att komma igång med provtagning och sanering
Det är till största delen nötkreatur som misstänks ha fått smittat foder. Men det kan inte uteslutas att även andra djurslag drabbats, som får, grisar och hästar. Om provtagningen visar salmonella kommer gården att spärras och saneras.

Den aktuella fabriken har sanerats vid några tillfällen efter enstaka fynd av salmonella. Skillnaden vid den senaste kontrollen är man hittade smittan i det färdiga fodret. Det är inte ovanligt att salmonella finns i råvaran till fodret. Företaget ska då vidta åtgärder för att få bort smittan.  

Vad kan lantbrukare göra?
Jordbruksverket kommer att kontakta berörda djurägare. Du som köpt foder från Johan Hansson AB efter 15 mars, bör så snart som möjligt ge djuren annat foder. Kontakta foderleverantören angående ersättningsfoder och hanteringen av smittat foder.

Se återförsäljare för Johan Hansson AB
En av foderföretagens återförsäljare finns i Värmland.

De lantbrukare som har frågor kan kontakta Jordbruksverkets kundtjänst på telefon 0771-223 223

Är salmonella i foder farligt? 
Djuren blir sällan sjuka av salmonellasmittat foder. Symptomen varierar mycket och i många fall visar det infekterade djuret inga symptom alls.

Målet för myndigheternas arbete är att hindra salmonella från att komma in i livsmedelskedjan och förebygga att människor smittas. Efter kontakt med djur och foder bör man alltid tvätta händerna.

Mer information 
Svenska salmonellakontrollen (Jordbruksverket.se)
Fakta om salmonella (SVA.se) 
Livsmedelsverket om salmonella hos människor
Om föroreningar i djurfoder (Jordbruksverket.se)
Frågor och svar (PDF via Jordbruksverket.se)

Kontaktpersoner för journalister

Jordbruksverket: Helena Kättström, djurskyddschef, tfn 036 - 036-15 63 03 
SVA: Lennart Melin, biträdande statsveterinär, tfn 018–67 42 18

Länsveterinär Värmland:
Susan Edlund
Telefon 054-19 72 91 
veterinar.varmland@lansstyrelsen.se 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Presskontakt

Karin Hovdebo

Karin Hovdebo

Presskontakt Pressansvarig 010-224 73 87
Tanja Ekegren

Tanja Ekegren

Presskontakt Ledningsstrateg 010-224 73 26
Catrin Hasewinkel

Catrin Hasewinkel

Presskontakt Kommunikationsansvarig 010-224 73 91

Länsstyrelsen Värmland skapar förutsättningar för människor, företag och organisationer att leva och verka i och för ett hållbart Värmland

Våra uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.