Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Statsbidrag till värmländska kommuner

Länsstyrelsen Värmland bidrar med nästan 8 miljoner kronor under 2020 till insatser för att underlätta etableringen för nyanlända och ensamkommande barn. Med stöd från Länsstyrelsen kan kommuner och ideella organisationer ge asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn goda förutsättningar att etablera sig i det svenska samhället.

Kommuner och ideella organisationer har under ett antal år haft möjlighet att söka medel från Länsstyrelsen Värmland. Medlen syftar till att skapa sysselsättning under asyltiden genom bland annat undervisning i svenska, information om arbetsmarknaden samt hälsofrämjande aktiviteter. Medlen bidrar även till att skapa beredskap och kapacitet i länets kommuner. Syftet är att underlätta och påskynda etableringen för nyanlända genom insatser för att stärka verksamheter med bland annat familjekontakter, flyktingguider, språk- och utbildningsstöd samt för att underlätta bosättning.

Under 2020 fördelas 7 705 214 kr ut till 13 kommuner och nio ideella organisationer.

Fördelning av medel 2020


Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Equmeniakyrkan, Agabi 25 800 kronor
Svenska Kyrkan Säffle pastorat, Vision Bylunda 650 000 kronor
Pingstförsamlingen i Karlstad, Språkcafé 50 000 kronor
IGETEGO förening, Tillsammans 2.0 550 000 kronor
Studiefrämjandet Örebro-Värmland, Tidiga insatser för asylsökande 130 000 kronor
ABF Värmland, ABF Värmland 450 000 kronor
NTF FyrBoDal, Trafikinformation till asylsökande 43 200 kronor


Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Kristinehamns kommun, Stöd till unga vuxna som befinner sig i Kristinehamn
på grund av Nya gymnasielagen
595 000 kronor
Karlstads kommun i samverkan med 10 kommuner i länet; Arvika, Filipstad,
Forshaga, Hagfors, Kil, Kristinehamn, Storfors, Sunne, Säffle och Torsby samt
Region Värmland, Yrkesväg Värmland

2 407 500 kronor


Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Filipstads kommun i samverkan med Storfors kommun, EKA - Egen kraft till arbete 652 814 kronor
Storfors kommun, Min språkvän 325 000 kronor
Karlstads kommun i samverkan med Kristinehamns kommun, Säffle kommun,
Arvika kommun och Studieförbundet Bilda, Familjekompis Värmland

1 024 931 kronor

Sunne kommun i samverkan med Region Värmland och Klaraälvdalens folkhögskola, Vardagsliv i Sverige 525 000 kronor
Hammarö kommun i samverkan med Röda Korset Mötesplats Hammarö 275 969 kronor

Kontakt
Nour Aghy, integrationsutvecklare 
Telefon: 010-224 73 48 
E-post: nour.aghy@lansstyrelsen.se

Therese Hagelin, integrationsutvecklare 
Telefon: 010-224 72 93
E-post: therese.hagelin@lansstyrelsen.se

Sofia Olsson, Integrationsutvecklare 
Telefon: 010-224 73 41
E-post: sofia.olsson@lansstyrelsen.se

Barbro Färnström, Integrationsutvecklare
Telefon: 010 -224 73 07
E-post: barbro.farnstrom@lansstyrelsen.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Kontakter

Karin Hovdebo

Karin Hovdebo

Presskontakt Pressansvarig 010-224 73 87
Tanja Ekegren

Tanja Ekegren

Presskontakt Ledningsstrateg 010-224 73 26
Catrin Hasewinkel

Catrin Hasewinkel

Presskontakt Kommunikationsansvarig 010-224 73 91

En samlande kraft för ett hållbart Värmland.

Våra uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
Sweden