Gå direkt till innehåll
Unik provtagning på båtskrov visar  - inga höga halter av tenn på båtar i Vänern.

Pressmeddelande -

Unik provtagning på båtskrov visar - inga höga halter av tenn på båtar i Vänern.

Länsstyrelsen Värmland, tillsammans med Båtunionen, Värmlands båtförbund, Karlstads segelsällskap och Skoghalls båtsällskap, har under våren tagit prover på 200 båtar med hemvist i Vänern. Resultatet visade att det var fler båtar med koppar i färgen än båtar med tenn i färgen, men att flertalet båtar också var helt fria från koppar eller tenn. Nu hoppas Länsstyrelsen att fler båtklubbar och båtägare ska ta efter och utföra provtagningar och eventuella saneringar av sina båtskrov.

Båtbottenfärger innehåller i många fall giftiga ämnen för att bekämpa påväxt av exempelvis havstulpaner och alger på båtarna. Som en negativ konsekvens kan även andra organismer i vattenmiljön skadas. Även människor som badar eller vistas i närheten kan exponeras för giftiga ämnen och därför är det viktigt att dessa ämnen inte släpps ut i mark och vatten.

Under våren har Länsstyrelsen Värmland tillsammans med Båtunionen, Värmlands båtförbund, Karlstads segelsällskap och Skoghalls båtsällskap tagit prover på 200 båtar med hemvist i Vänern. Provtagningen har gjorts på båtarnas skrov för att få reda på om, hur många och hur mycket giftiga metaller som finns i båtskrovens färglager. Någon liknande provtagning har inte gjorts på båtar i Vänern tidigare. 

Resultatet visade att på de 200 båtar som provtogs så var 15 båtar helt fria från koppar och 143 båtar var helt fria från tenn. 87 båtar hade höga halter av koppar och två båtar hade höga halter tenn. Resultatet visade att problem med tenn på båtskrov på Vänern inte är lika stort som koppar, vilket är positivt då TBT (tributyltenn) är helt förbjudet i båtfärg sedan 1989. Koppar i båtfärg är tillåtet i vissa halter på ost- och västkusten men får inte målas på båtar som sjösätts på Vänern eller andra sötvatten.

Karlstad segelsällskap och Skoghalls båtsällskap har nu planer på att söka statsbidraget LOVA under nästa år för att sanera de båtar som har högst halt metaller. Länsstyrelsen hoppas med detta projekt att fler båtklubbar och båtägare ska ta efter och utföra provtagningar och eventuella saneringar av sina båtskrov. Det finns bidrag att söka hos Länsstyrelsen för både provtagning och sanering.

Mer att läsa i ämnet finns här:

Transportstyrelsen

Kemikalieinspektionen

Havs- och vattenmyndigheten

Kontakt

Sandra Tjärning
010-224 72 55
sandra.tjarning@lansstyrelsen.se  

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Presskontakt

Tanja Ekegren

Tanja Ekegren

Presskontakt Ledningsstrateg 010-224 73 26
Catrin Hasewinkel

Catrin Hasewinkel

Presskontakt Kommunikationsansvarig 010-224 73 91

Länsstyrelsen Värmland skapar förutsättningar för människor, företag och organisationer att leva och verka i och för ett hållbart Värmland

Våra uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.